E18 Dørdal-Grimstad: interkommunalt plansamarbeid

For å sikre en god og rask utbygging av E18 på strekningen fra Dørdal til Grimstad har kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad blitt enige om å opprette et interkommunalt plansamarbeid. Nye Veier er utbygger og forholder seg til et felles styre for de 7 kommunene. På denne siden får du informasjon om arbeidet.

Møter

Arendal kommune har sekretariatsfunksjon i samarbeidet. Det betyr at dokumenter/sakspapirer som gjelder alle kommunene langs strekningen Grimstad-Dørdal, ligger i møtekalenderen til Arendal kommune.
Se møtekalender og saksdokumenter på Arendal kommunes nettsider

På nettsidene til Arendal kommune finner du også kontaktinformasjon til styreleder, styremedlemmer og plankoordinator.

Vil du være med å påvirke?

Har du noe på hjertet, kan du si din mening. På Medvirkningsporalen til Nye Veier kan du følge med på planprosessen og legge inn dine kommentarer direkte i kartet.

Om veiprosjektet

Nye veiers prosjektside om E18 Dørdal - Grimstad.

Fant du det du lette etter?

4/10-18: Alle berørte kommuner langs strekningen E18 Dørdal - Grimstad har fått informasjon om at inntil det er gjort vedtak om å legge planprogrammet ut på høring, er det bestemt at informasjons- og dialogmøtene skal utsettes. Invitasjon til nye møter vil bli sendt ut når dette er avklart.