E18 Dørdal-Grimstad: interkommunalt plansamarbeid

For å sikre en god og rask utbygging av E18 på strekningen fra Dørdal til Grimstad har kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad blitt enige om å opprette et interkommunalt plansamarbeid. Nye Veier er utbygger og forholder seg til et felles styre for de 7 kommunene. På denne siden får du informasjon om arbeidet.

Møter

Arendal kommune har sekretariatsfunksjon i samarbeidet. Det betyr at dokumenter/sakspapirer som gjelder alle kommunene langs strekningen Grimstad-Dørdal, ligger i møtekalenderen til Arendal kommune.
Se møtekalender og saksdokumenter på Arendal kommunes nettsider

På nettsidene til Arendal kommune finner du også kontaktinformasjon til styreleder, styremedlemmer og plankoordinator.

(Presentasjon: Nye Veier og Asplan Viak)
 

Vil du være med å påvirke?

Har du noe på hjertet, kan du si din mening. På Medvirkningsporalen til Nye Veier kan du følge med på planprosessen og legge inn dine kommentarer direkte i kartet.

Om veiprosjektet

Nye veiers prosjektside om E18 Dørdal - Grimstad.

Fant du det du lette etter?

Kom med dine innspill om E18 Dørdal-Grimstad

Forslag til kommunedelplan for strekningen E18 Dørdal-Grimstad legges nå ut på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal og Grimstad.

Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredningen og øvrige dokumenter er tilgjengelige på prosjektets medvirkningsportal

Har du innspill?

Uttalelser til planforslaget kan formidles via medvirkningsportalen, i e-post til e18dg@asplanviak.no eller i brev til Asplan Viak AS, Postboks 24, 1300 Sandvika.

Frist for uttalelser til planforslaget er 28. mai 2019.

Har du spørsmål?

Spørsmål om planforslaget rettes til den kommunen det gjelder eller til rådgivergruppen på telefon 913 42 055 i tidsrommet 09:00-16:00, eventuelt til Nye Veier v/ Rune Sølland på e-post rune.solland@nyeveier.no.

Åpent informasjonsmøte for Grimstad kommune mandag 29. april kl 18-20 på Dahlske VGS. Nye Veier og rådgivere kommer og presenterer planen.