Folkets spørretime

Politikerne i Grimstad har bestemt seg for å prøve ut ordningen «Folkets spørretime» i forbindelse med kommunestyremøtene. 

Bakgrunnen for ordningen er at kommunestyret ønsker å legge til rette for større engasjement hos innbyggerne. De ønsker at innbyggerne skal få mer nærhet til de folkevalgte, og de ønsker at innbyggerne skal få svar på spørsmål de har om saker som opptar dem.

Som spørsmålsstiller kan du selv fremføre spørsmålet ditt i kommunestyremøtet. Du kan også få en stedfortreder til å stille spørsmålet, eller du kan kontakte ordføreren.

I møteprotokollen noteres navn på spørsmålsstilleren, spørsmålet som er stilt, og hvem som har besvart spørsmålet. Møteleder kan gi spørsmålsstilleren skriftlig svar i forkant av kommunestyremøtet.  

Hvem kan stille spørsmål?

Alle som er bosatt og har stemmerett i Grimstad kommune kan stille spørsmål. Kommunestyrets medlemmer og møtende varamedlemmer kan ikke stille spørsmål.

Hvilke spørsmål kan jeg stille?

  • Spørsmål må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere.
  • Spørsmål om samme sak kan ikke gjentas før det er gått seks måneder.
  • Du kan ikke stille spørsmål som gjelder saker som kommunestyret skal ta opp i møte samme dag.  
  • Spørsmål om saker som gjelder forhold mellom kommunen som arbeidsgiver og kommunens ansatte (administrative saker), kan ikke tas opp. 
  • Spørsmål som bør stilles til administrasjonen sendes til rette enhet eller avdeling.
  • Spørsmålene skal være korte. De må ikke ta mer enn ett minutt å stille, og inntil to minutter å besvare.

Hvordan stiller jeg et spørsmål til Folkets spørretime?

Du kan kontakte ordføreren direkte, du kan sende brev eller e-post til ordføreren.

Ordfører Beate Skretting
Mobil:  91 79 15 71
E-post: beate.skretting@politiker.grimstad.no
Per post: Grimstad kommune, postboks 123, 4891 Grimstad. Konvolutten merkes ordfører.

Når er fristen for å sende inn spørsmål?

Frist for å sende inn spørsmål er klokken 12 fem virkedager før det aktuelle kommunestyremøtet, det vil si tirsdagen før møtet.