Politisk sekretariat

Politisk sekretariat administrerer det politiske systemet (beslutningssystemet) i kommunen. Dette innebærer blant annet å sørge for at de formelle prosesser fungerer iht. lov og reglement, og at det legges til rette for aktive politiske prosesser.

Oversikt over noen av oppgavene:

  • Sekretariatsfunksjon for styrer, råd og utvalg
  • Valgsekretariatsfunksjon
  • Informasjon til publikum, primært via kommunens nettsider og ved forespørsler
  • Administrere fritak og supplering av folkevalgte

Politisk sekretariat gjør klar sakspapirene før og etter politiske møter og sørger for at disse blir tilgjengelige via nettsidene.

Kontaktinfo

Politisk sekretariat:

Gerd Elsie Larsen
Telefon 37 25 04 97
Mobil 90 79 19 16

Aud Helen Moe
Telefon 37 25 03 71
Mobil 94 82 92 16