Politiske partier

Politiske partier som er representert i kommunestyret i Grimstad.

Lenke til partienes nettsider:

Arbeiderpartiet
Gruppeleder: Anne Merete Holmberg
Mobil: 915 98 139

Fremskrittspartiet
Gruppeleder: Terje Stalleland
Mobil: 918 81 228

Høyre
Gruppeleder: Trond Erik Bognø
Telefon: 415 08 148

Kristelig Folkeparti
Gruppeleder: Stein Gjulem
Mobil:  909 45 717

Miljøpartiet De Grønne 
Gruppeleder: Esben Moy  
Mobil: 918 73 580

Senterpartiet  
Gruppeleder: Tore Stalleland 
Telefon privat: 37 31 10 98
Mobil: 971 74 188

Sosialistisk Venstreparti
Gruppeleder: Issifou Koanda
Mobil: 926 19 888

Venstre
GruppelederArnt Gunnar Tønnessen
Mobil: 982 06 022

I Politisk møtekalender finner du oversikt over hvem som sitter i kommunestyret og de forskjellige rådene og utvalgene. Trykk på det aktuelle utvalget, og du vil få opp oversikt over medlemmer og varamedlemmer.