Politiske partier

Politiske partier som er representert i kommunestyret i Grimstad.

Lenke til partienes nettsider:

Arbeiderpartiet
Gruppeleder: Marit Grefstad
Mobil: 907 70 220

Fremskrittspartiet
Gruppeleder: Terje Stalleland
Mobil: 918 81 228

Høyre
Gruppeleder: Øystein Møretrø
Telefon: 971 46 449

Kristelig Folkeparti
Gruppeleder: Kjetil Glimsdal
Mobil:  900 59 837

Miljøpartiet De Grønne 
Gruppeleder: Shirin Bagheri
Mobil: 983 65 890

Rødt
Tore Wold

Senterpartiet  
Gruppeleder: Tore Stalleland 
Mobil: 971 74 188

Sosialistisk Venstreparti
Gruppeleder: Issifou Koanda
Mobil: 926 19 888

Venstre
GruppelederArnt Gunnar Tønnessen
Mobil: 982 06 022

I Politisk møtekalender finner du oversikt over hvem som sitter i kommunestyret og de forskjellige rådene og utvalgene. Trykk på det aktuelle utvalget, og du vil få opp oversikt over medlemmer og varamedlemmer.