Politiske partier

Politiske partier som er representert i kommunestyret i Grimstad.

Lenke til partienes nettsider:

Arbeiderpartiet
Gruppeleder: Marit Grefstad
Mobil: 90 77 02 20

Fremskrittspartiet
Gruppeleder: Jan Gisle Majors 
Mobil:  46 80 90 29

Høyre
Gruppeleder: Øystein Møretrø
Telefon: 97 14 64 49

Industri- og Næringspartiet
Gruppeleder: Audun Lerøy Engesbak
Telefon: 95 76 85 78

Konservativt
Gruppeleder: Bjørn Arne Engen
Telefon: 95 14 29 65

Kristelig Folkeparti
Gruppeleder: Dagfinn Fløystad
Mobil: 90 66 08 13

Miljøpartiet De Grønne 
Gruppeleder: Marlene Imre
Mobil: 92 40 15 09

Rødt
Gruppeleder: Tyra Felberg Valle
Mobil: 93 47 44 64

Senterpartiet 
Gruppeleder: Jørgen Dalaker
Mobil: 92 61 58 38

Sosialistisk Venstreparti
Gruppeleder: Dan Børge Klungerbo
Mobil: 93 41 21 89

Venstre
GruppelederArnt Gunnar Tønnessen
Mobil: 98 20 60 22

På siden styrer, råd og utvalg finner du oversikt over hvem som sitter i kommunestyret og de forskjellige rådene og utvalgene. Trykk på det aktuelle utvalget, og du vil få opp oversikt over medlemmer og varamedlemmer.