Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ i kommunen. De behandler saker som gjelder eldre men kan også ta opp saker på eget initiativ. Eldrerådet er valgt av kommunestyret. Flertallet av medlemmene skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.

Eldrerådet
Navn på medlemmer Parti Rolle Telefon
Terje Sandkjær Uavhengig Leder i utvalg 98 80 55 42
Sølvi Braathu Uavhengig Nestleder i utvalg 90 97 95 84
Øystein Haga V Utvalgsmedlem 48 03 82 79
Bjørg Engeset Eide KrF Utvalgsmedlem 91 60 45 03
Gerd Stalleland Uavhengig Utvalgsmedlem 97 06 16 05
Anne Førde Ekra Uavhengig Utvalgsmedlem 41 80 90 58
Leif Beisland Uavhengig Utvalgsmedlem 94 17 58 50
Anne Merete Holmberg Ap Varamedlem 91 59 81 39
Jonny Ervik H Varamedlem 90 12 90 44
Karen Marie Bjellerås Uavhengig Varamedlem 91 53 01 59
Erik Håkon Holmen Varamedlem 97 06 65 63
Elsa Dannevig Mollestad Uavhengig Varamedlem 99 44 72 50
Jan Gisle Majors Varamedlem 46 80 90 29
Ann Marit Strædet Sp Varamedlem 95 84 44 07