Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ i kommunen. De behandler saker som gjelder eldre men kan også ta opp saker på eget initiativ. Eldrerådet er valgt av kommunestyret. Flertallet av medlemmene skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.

Eldrerådet
Navn på medlemmer Parti Rolle Telefon
Øystein Haga Person over 60 år Leder i utvalg 48 03 82 79
Sølvi Braathu Person over 60 år Nestleder i utvalg 90 97 95 84
Dagfinn Fløystad KrF Valgt fra kommunestyret 90 66 08 13
Anne Midtlien V Valgt fra helse- og omsorgsutvalget 48 15 66 11
Synnøve Jomås Person over 60 år Utvalgsmedlem
Anne Førde Ekra Person over 60 år Utvalgsmedlem
Tore Wold Person over 60 år Utvalgsmedlem 46 80 97 55
Personlige varamedlemmer
Anette Jakobsen (for Dagfinn Fløystad) KrF Varamedlem 92 81 31 12
Lene Lagesen (for Anne Midtlien) FrP Varamedlem 97 06 62 50
Varamedlemmer i rekke
Bjørg Engeset Eide Person over 60 år Varamedlem 91 60 45 03
Rita Lundemo Person over 60 år Varamedlem 95 20 20 06
Anne Marit Stredet Person over 60 år Varamedlem
Paal Ove Sodefjed Person over 60 år Varamedlem 90 51 45 11
Anne Mo Grimdalen Person over 60 år Varamedlem
Stein Gjulem Person over 60 år Varamedlem 90 94 57 17