Helse- og omsorgsutvalget

Helse- og omsorgsutvalget kan avgjøre alle saker innenfor helse- og omsorgssektorens ansvarsområder. Dette gjelder saker som det er lov å delegere, og som ikke er delegert direkte til kommunedirektøren, eller til andre organer. 

Vesentlig endring av tjenestetilbud og lokalisering behandles i de utvalgene som sitter med fagansvar. 

Helse- og omsorgsutvalget
Navn på medlemmer Parti Rolle Telefon
Bjørg Engeset Eide KrF Utvalgsleder 91 60 45 03
Jan Andre Tønnessen H Nestleder 97 79 51 86
Anette Jakobsen KrF Utvalgsmedlem 92 81 31 12
Jonny Ervik H Utvalgsmedlem 90 12 90 44
Nora Bastesen V Utvalgsmedlem 90 70 16 40
Ailen Roaas Ap Utvalgsmedlem 95 92 66 82
Jarle Christiansen AP Utvalgsmedlem 90 51 59 72
Arild Viken Sp Varamedlem 99 23 89 33
Børre Githmark FrP Varamedlem 95 06 70 57
Mary-Ann Evensen Lehland H Varamedlem 46 43 09 20
Tonje Margrete Teistedal KrF Varamedlem 92 86 14 84
Jenny M. Tønnesøl Vestby Sp Varamedlem 97 18 06 76
Øivor Kristin Håland FrP Varamedlem 93 67 44 91
Per-Helge Aldersjøen Kalvehagen V Varamedlem 47 23 43 79
Lise Raven Lothe V Varamedlem 92 28 59 28
Leif Yngvar Smith V Varamedlem 92 48 10 10
Unni Wold Rødt Varamedlem 46 80 97 55
Terje Gjøsæter SV Varamedlem 91 75 34 13
Ebenge Emilie Regenbogen Ap Varamedlem 90 62 70 47
Kim Ytredal Rødt Varamedlem 99 22 06 77