Helse- og omsorgsutvalget

Helse- og omsorgsutvalget kan avgjøre alle saker innenfor helse- og omsorgssektorens ansvarsområder. Dette gjelder saker som det er lov å delegere, og som ikke er delegert direkte til kommunedirektøren, eller til andre organer. 

Vesentlig endring av tjenestetilbud og lokalisering behandles i de utvalgene som sitter med fagansvar. 

Helse- og omsorgsutvalget 2023–2027
Navn Parti Rolle Telefon
Dagfinn Fløystad KrF Leder 90 66 08 13
Audun Lerøy Engesbak FrP Nestleder 95 76 85 78
Line Ostad H Utvalgsmedlem 93 85 04 44
Anne Midtlien V Utvalgsmedlem 48 15 66 11
Lene Helen Lagesen FrP Utvalgsmedlem 97 06 62 50
Frederick Helleland Birkenes Ap Utvalgsmedlem 90 21 34 56
Stine Marie Øygarden Kocian Ap Utvalgsmedlem 91 69 29 55
Varaliste H
Jan André Gessner Tønnessen H Varamedlem 97 79 51 86
Mona Lill Ellefsen H Varamedlem
Mai Gunn Autzen Bringsverd H Varamedlem 97 68 98 73
Felles varaliste KrF/V
Bjørg Engeset Laurendz Eide KrF Varamedlem 91 60 45 03
Mai-Britt Espeland Gryting KrF Varamedlem 48 13 42 82
Lise Raven Lothe V Varamedlem 92 28 59 28
Per Osnes KrF Varamedlem 97 18 96 92
Lars Olav Karlsen KrF Varamedlem
Felles varaliste FrP/SP/INP
Erna-Marie Storenes INP Varamedlem 90 73 22 32
John Gaute Lunden Sp Varamedlem 95 77 70 39
Tore Håland FrP Varamedlem 99 30 37 67
May-Brit Nilsen Sp Varamedlem
Stig Morterud Sp Varamedlem 90 64 47 90
Felles varaliste AP/SV
Terje Gjøsæter SV Varamedlem 91 75 34 13
Kirsten Sandkleiv Bondevik Ap Varamedlem 98 05 68 58
Tone Andersen SV Varamedlem
Kari Røed Ap Varamedlem