Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste politiske myndighet. Det består av 35 folkevalgte representanter, som velges hvert fjerde år. Kommunestyret ledes av ordføreren. Kommunestyret er ansvarlig for hele kommunens virksomhet og bestemmer hovedlinjene i utviklingen av kommunens tjenester, blant annet fordelingen av pengene kommunen har til rådighet.

Kommunestyremedlemmer
Navn på medlemmer Parti Rolle Telefon
Beate Skretting H Ordfører 91 79 15 71
Lene Langemyr FrP Varaordfører 91 70 79 71
Marit Grefstad Ap Utvalgsmedlem 90 77 02 20
Håvard Røiseland Ap Utvalgsmedlem 93 29 87 32
Ailen Roaas Ap Utvalgsmedlem 95 92 66 82
Bjørnar Birkedahl Ap Utvalgsmedlem 90 69 20 96
Rita Storvik Wold Ap Utvalgsmedlem 99 23 95 99
Anne Merete Holmberg Ap Utvalgsmedlem 91 59 81 39
Anders Bjerkholt Ap Utvalgsmedlem 98 20 60 21
Kjetil Glimsdal KrF Utvalgsmedlem 90 05 98 37
Bjørg Engeset Eide KrF Utvalgsmedlem 91 60 45 03
Anette Jakobsen KrF Utvalgsmedlem 92 81 31 12
Stein Gjulem KrF Utvalgsmedlem 90 94 57 17
Vidar Øvland KrF Utvalgsmedlem 95 05 63 24
Per Osnes KrF Utvalgsmedlem 97 18 96 92
Terje Stalleland FrP Utvalgsmedlem 91 88 12 28
Erik-Andre Albrecht Uavhengig Utvalgsmedlem 91 55 95 59
Øystein Møretrø H Utvalgsmedlem 97 14 64 49
Tor Eriksen H Utvalgsmedlem 91 16 34 25
Lisbeth Udjus H Utvalgsmedlem 92 89 62 59
Jonny Ervik H Utvalgsmedlem 90 12 90 44
Håvard Tlak Eriksen H Utvalgsmedlem 94 09 57 83
Hanne Bie-Lorentzen Schultz H Utvalgsmedlem 97 64 77 61
Arnt Gunnar Tønnessen V Utvalgsmedlem 98 20 60 22
Arne Kristian Ekra V Utvalgsmedlem 90 55 96 93
Øystein Haga V Utvalgsmedlem 48 03 82 79
Tore Stalleland Sp Utvalgsmedlem 97 17 41 88
Gudveig Tønnesøl Dalaker Sp Utvalgsmedlem 91 88 76 48
Kjersti Rørmoen Sp Utvalgsmedlem 48 28 30 35
Stig Morterud Sp Utvalgsmedlem 90 64 47 90
Issifou Koanda Uavhengig Utvalgsmedlem 92 61 98 88
Siri Hoff SV Utvalgsmedlem 48 20 59 85
Shirin Bagheri MDG Utvalgsmedlem 98 36 58 90
Marlene Imre MDG Utvalgsmedlem 92 40 15 09
Rigmor Synnøve Brox R Utvalgsmedlem 97 50 36 33
Åse Mortensen Ap Varamedlem 91 15 96 10
Ebenge Emilie Regenbogen Ap Varamedlem 90 62 70 47
David Bergh Tharaldsen Ap Varamedlem 90 20 95 11
Frederik Jørgensen Seljåsen Ap Varamedlem 98 54 57 50
Wayni Reveskjær Fotland Ap Varamedlem 90 60 26 51
Inger Theresie Nytræ Ap Varamedlem 90 77 06 54
Arne August Larsen Ap Varamedlem 95 70 53 22
Styrmir Elvar Johannesson Uavhengig Varamedlem 40 22 26 22
David Fredriksen KrF Varamedlem 41 67 91 07
Helge Godtfredsen KrF Varamedlem 97 57 20 64
Tony Gulbrandsen KrF Varamedlem 95 00 28 94
Tonje Margrete Teistedal KrF Varamedlem 92 86 14 84
Kari Lilleaasen KrF Varamedlem 48 15 44 07
Kristin Øfsdahl Haga KrF Varamedlem 47 01 65 70
Lars Olav Nordbø Karlsen KrF Varamedlem 91 80 10 47
Tommy Christiansen FrP Varamedlem 90 93 05 23
Børre Githmark FrP Varamedlem 95 06 70 57
Esben Madshaven FrP Varamedlem 47 27 04 77
Jan Tore Klemmetsen FrP Varamedlem 91 88 89 89
Marius Arion Nilsen FrP Varamedlem 95 84 90 67
Tore Håland FrP Varamedlem 99 30 37 67
Øivor Kristin Håland FrP Varamedlem 93 67 44 91
Jan Andre Tønnessen H Varamedlem 97 79 51 86
Per Øyvind Erlandsen H Varamedlem 99 79 97 51
Nils Erik Henriksen H Varamedlem 91 55 21 09
Astri Lunde Wilmann H Varamedlem 95 75 95 40
Synnøve Tomine Jomås H Varamedlem 90 10 16 69
Inger Margrethe Egerdahl Harberg H Varamedlem 91 61 14 16
Thor Egil Erlandsen H Varamedlem 97 59 12 20
Kenneth Sørensen H Varamedlem 95 06 22 97
Marie Kvikshaug Taule H Varamedlem 90 02 38 20
Lise Raven Lothe V Varamedlem 92 28 59 28
Nora Bastesen V Varamedlem 90 70 16 40
Stian Tobiassen V Varamedlem 95 89 78 53
Anne Mette Bjørkavåg V Varamedlem 97 15 53 45
Anne Regine Mo Grimdalen V Varamedlem 90 65 78 30
Vilde Haavik Tønnessen V Varamedlem 45 00 02 08
Arild Viken Sp Varamedlem 99 23 89 33
John Gaute Lunden Sp Varamedlem 95 77 70 39
Jenny Marie Tønnesøl Vestby Sp Varamedlem 97 18 06 76
Lars Magne Tønnesøl Sp Varamedlem 99 21 04 60
Ann Marit Strædet Sp Varamedlem 95 84 44 07
Ole Didrik Steensohn Sp Varamedlem 95 88 14 61
Dan Børge Klungerbo SV Varamedlem 93 41 21 89
Astrid Stifoss-Hanssen SV Varamedlem 93 01 47 96
Helga Aasland SV Varamedlem 99 32 08 91
Tone Elise Vissheim SV Varamedlem 40 09 48 04
Elie Babale SV Varamedlem 91 68 88 97
Tore Helleland Næss MDG Varamedlem 40 04 32 37
Inge Håvard Bergdal MDG Varamedlem 95 75 12 06
Alexandra Martha Lothe Raven MDG Varamedlem 45 40 09 09
Thomas Gjesteland MDG Varamedlem 41 44 64 18
Esben Moy MDG Varamedlem 91 87 35 80
Tore Wold R Varamedlem 90 07 34 73
Unni Wold R Varamedlem 46 80 97 55
Kim Ytredal R Varamedlem 99 22 06 77
Tyra Felberg Valle R Varamedlem 93 47 44 64