Kulturutvalget

Kulturutvalget kan avgjøre alle saker under utvalgets ansvarsområde. Dette gjelder saker som det er lov til å delegere og som ikke er delegert direkte til kommunedirektøren eller til andre organer.

Kulturutvalget
Navn på medlemmer Parti Rolle Telefon
Stein Gjulem KrF Utvalgsleder 90 94 57 17
Hanne Bie-Lorentzen Schultz H Nestleder 97 64 77 61
David Fredriksen KrF Utvalgsmedlem 41 67 91 07
Erik-Andre Albrecht Uavhengig Utvalgsmedlem 91 55 95 59
Marlene Imre MDG Utvalgsmedlem 92 40 15 09
Siri Hoff SV Utvalgsmedlem 48 20 59 85
Astri Lunde Wilmann H Varamedlem 95 75 95 40
Ann Marit Strædet Sp Varamedlem 95 84 44 07
Børre Githmark FrP Varamedlem 95 06 70 57
Tony Gulbrandsen Krf Varamedlem 95 00 28 94
Sigrid Bakken H Varamedlem
Arild Viken Sp Varamedlem 99 23 89 33
Tore Helleland Næss MDG Varamedlem 40 04 32 37
Inge Håvard Bergdal MDG Varamedlem 95 75 12 06
Shirin Bagheri MDG Varamedlem 98 36 58 90
Rigmor Synnøve Brox Rødt Varamedlem 97 50 36 33
Irena Gierstae Ap Varamedlem 46 42 20 03
Astrid Stifoss-Hanssen SV Varamedlem 93 01 47 96
Mohammed Salih Alrawi Rødt Varamedlem 45 58 24 49