Kulturutvalget

Kulturutvalget kan avgjøre alle saker under utvalgets ansvarsområde. Dette gjelder saker som det er lov til å delegere og som ikke er delegert direkte til kommunedirektøren eller til andre organer.

Kulturutvalget 2023–2027
Navn Parti Rolle Telefon
Håvard Røiseland Ap Leder 93 29 87 32
Mohamed Baqer Altamimi Ap Nestleder 40 15 71 63
Astri Lunde Wilmann H Utvalgsmedlem 95 75 95 40
Grace Synnøve Torsøe Johansen KrF Utvalgsmedlem 92 64 51 59
Anette Jakobsen KrF Utvalgsmedlem 92 81 31 12
Arne Kristian Ekra V Utvalgsmedlem 90 55 96 93
Johan Olav Pfaff FrP Utvalgsmedlem 97 59 88 69
Varaliste H
Per Øyvind Erlandsen H Varamedlem 99 79 97 51
Gase Handeland H Varamedlem 48 08 27 13
Eivind Halaas H Varamedlem
Felles varaliste KrF/V
Stein Gjulem KrF Varamedlem 90 94 57 17
Vilde Haavik Tønnessen V Varamedlem 45 00 02 08
Tony Gulbrandsen KrF Varamedlem 95 00 28 94
Anne Mette Bjørkavåg V Varamedlem 97 15 53 45
Kristin Skodde Hansen KrF Varamedlem
Felles varaliste FrP/SP/INP
Ketil Rosdahl Solvang SP Varamedlem
May-Tove Henriksen INP Varamedlem 99 29 61 68
Tore Håland FrP Varamedlem 99 30 37 67
Felles varaliste Ap/SV
Inger-Tori Solberg SV Varamedlem 90 68 19 89
Johannes Worlitzch Ap Varamedlem
Synnøve Lassen SV Varamedlem
Grethe Berdahl Ap Varamedlem 91 39 51 41