Oppvekst- og utdanningsutvalget

Oppvekst- og utdanningsutvalget kan avgjøre alle saker vedrørende oppvekstsektorens ansvarsområder (grunnskole, barnehage, voksenopplæring (inkludert IP-program), PP-tjeneste med videre). Dette gjelder saker som det er lov å delegere, og som ikke er delegert direkte til kommunedirektøren eller til andre organer.

Vesentlig endring av tjenestetilbud og lokalisering behandles i de utvalg som sitter med fagansvar.

Oppvekst- og utdanningsutvalget
Navn på medlemmer Parti Rolle Telefon
Bjørnar Birkedahl Ap Leder i utvalg 90 69 20 96
Arne Kristian Ekra V Nestleder i utvalg 90 55 96 93
Kjersti Rørmoen Sp Utvalgsmedlem 48 28 30 35
Lisbeth Udjus H Utvalgsmedlem 92 89 62 59
Inger Margrethe Egerdahl Harberg H Utvalgsmedlem 91 61 14 16
Per Osnes KrF Utvalgsmedlem 97 18 96 92
Rita Storvik Wold Ap Utvalgsmedlem 99 23 95 99
Camilla Alette Jacobsen Uavhengig Varamedlem 48 29 66 26
Marie Kvikshaug Taule H Varamedlem 90 02 38 20
Ole Martin Hodnebrog Sp Varamedlem 95 93 03 89
Stig Morterud Sp Varamedlem 90 64 47 90
Dan Børge Klungerbo SV Varamedlem 93 41 21 89
Unni Wold Rødt Varamedlem 46 80 97 55
Åse Mortensen Ap Varamedlem 91 15 96 10
Issifou Koanda Uavhengig Varamedlem 92 61 98 88
Anne Mette Bjørkavåg V Varamedlem 97 15 53 45
Leif Yngvar Smith V Varamedlem 92 48 10 10
Vilde Haavik Tønnessen V Varamedlem 45 00 02 08