Oppvekst- og utdanningsutvalget

Oppvekst- og utdanningsutvalget kan avgjøre alle saker vedrørende oppvekstsektorens ansvarsområder (grunnskole, barnehage, voksenopplæring (inkludert IP-program), PP-tjeneste med videre). Dette gjelder saker som det er lov å delegere, og som ikke er delegert direkte til kommunedirektøren eller til andre organer.

Vesentlig endring av tjenestetilbud og lokalisering behandles i de utvalg som sitter med fagansvar.

Oppvekst- og utdanningsutvalget 2023–2027
Navn Parti Rolle Telefon
Lene Dolly Bjerkan Langemyr FrP Leder 91 70 79 71
Gunnar Edvard Gundersen KrF Nestleder 91 33 63 37
Lisbeth Udjus H Utvalgsmedlem 92 89 62 59
Hanne Bie-Lorentzen Schultz H Utvalgsmedlem 97 64 77 61
Paal Ove Sodefjed INP Utvalgsmedlem 90 51 45 11
Erling Gustav Frydenlund Ap Utvalgsmedlem 95 15 94 73
Renate Løland SV Utvalgsmedlem 41 73 98 55
Gase Handeland H Varamedlem 48 08 27 13
Helene Hauge H Varamedlem 90 08 09 07
Marie Kvikshaug Taule H Varamedlem 90 02 38 20
Inger Margrethe Harberg H Varamedlem 91 61 14 16
Felles varaliste KrF/V
Arne Kristian Ekra V Varamedlem 90 55 96 93
Even Nicolai Sundbø Rø KrF Varamedlem
Anette Jakobsen KrF Varamedlem 92 81 31 12
Felles varaliste FrP/SP/INP
Arild Viken SP Varamedlem 99 23 89 33
Alexander Isaksen Madshaven INP Varamedlem 41 25 65 74
Rita Lundemo FrP Varamedlem 95 20 20 06
Ole Martin Hodnebrog SP Varamedlem 95 93 03 89
Varaliste AP
Maria Kiland-Langeland Ap Varamedlem 95 76 48 05
Sigurd Røyrøy Beinset Ap Varamedlem 48 22 80 07
Ebenge Emilie Regenbogen Ap Varamedlem 90 62 70 47
Kari Røed Ap Varamedlem
Varaliste SV
Dan Børge Klungerbo SV Varamedlem 93 41 21 89
Helga Aasland SV Varamedlem 99 32 08 91
Jaziar Radianti SV Varamedlem 98 66 87 61