Plan- og miljøutvalget

Utvalget skal lede kommuneplanarbeidet etter plan- og bygningslovens kap. 10, og behandler og innstiller til kommunestyret i disse sakene. Utvalget har særlig ansvar for:   

  • Utarbeiding av kommunal planstrategi etter plan- og bygningslovens kap. 10  
  • Utarbeiding av planprogram, jf. § 11-13, 2. ledd.  
     

Plan- og miljøutvalget 2023-2027

Plan- og miljøutvalget 2023-2027
Navn Parti Rolle Telefon
Beate Skretting H Ordfører 91 79 15 71
Kjetil Glimsdal KrF Varaordfører 90 05 98 37
Arnt Gunnar Tønnessen V Utvalgsmedlem 98 20 60 22
Lene Dolly Bjerkan Langemyr FrP Utvalgsmedlem 97 70 79 71
Jørgen Dalaker Sp Utvalgsmedlem 92 61 58 38
Marit Grefstad Ap Utvalgsmedlem 90 77 02 20
Dan Børge Klungerbo SV Utvalgsmedlem 93 41 21 89
Unni Wold R Utvalgsmedlem uten stemmerett 46 80 97 55
Marlene Imre MDG Utvalgsmedlem uten stemmerett 92 40 15 09
Audun Lerøy Engesbak FrP Utvalgsmedlem uten stemmerett 95 76 85 78
Bjørn Arne Engen K Utvalgsmedlem uten stemmerett 95 14 29 65
Øystein Møretrø H (leder teknisk utvalg) Utvalgsmedlem uten stemmerett 97 14 64 49
Arne Mowatt Haugland Barnas representant Utvalgsmedlem uten stemmerett 47 33 57 77
Varaliste Høyre
Øystein Møretrø H Varamedlem 97 14 64 49
Per Øyvind Erlandsen H Varamedlem 99 79 97 51
Lisbeth Udjus H Varamedlem 92 89 62 59
Felles varaliste KrF/V
Dagfinn Fløystad KrF Varamedlem 90 66 08 13
Gunnar Edvard Gundersen KrF Varamedlem 91 33 63 37
Vilde Haavik Tønnessen V Varamedlem 45 00 02 08
Grace Synnøve Torsøe Johansen KrF Varamedlem 92 64 51 59
Felles varaliste FrP/INP/Sp
Jan Gisle Majors FrP Varamedlem 46 80 90 29
Audun Lerøy Engesbak INP Varamedlem 95 76 85 78
Gudveig Tønnesøl Dalaker Sp Varamedlem 91 88 76 48
Paal Ove Sodefjed INP Varamedlem 90 51 45 11
Varaliste AP
Håvard Røiseland Ap Varamedlem 93 29 87 32
Stine Marie Øygarden Kocian Ap Varamedlem 91 69 29 55
Felles varaliste SV/MDG
Renate Løland SV Varamedlem 41 73 98 55
Kathrine Ivsett Johnsen SV Varamedlem 41 23 45 81
Marlene Imre MDG Varamedlem 92 40 15 09
Personlige varaer
Hanne Huseby (for Unni Wold) R Varamedlem 46 80 97 55
Eva Iselin Larsen (for Marlene I.) MDG Varamedlem 47 35 69 90
Paal Ove Sodefjed (for Audun L.E.) INP Varamedlem 90 51 45 11
Trond Johnsen (for Bjørn Arne E.) K Varamedlem 99 72 39 26
Gudveig Tønnesøl Dalaker (for Øystein M.) Sp (Nestleder i teknisk utvalg) Varamedlem 91 88 76 48