Råd for personer med funksjonsnedsettelser

Rådet skal være et rådgivende organ for kommunen i saker som angår personer med funksjonsnedsettelse. 

Råd for personer med funksjonsnedsettelser
Navn på medlemmer Parti Rolle
Lene Kristine Gåsemyr Brukerrepresentant Leder
Audun Lerøy Engesbak INP (valgt av kommunestyret) Nestleder
Stine Kocian AP (valgt av helse- og omsorgsutvalget) Utvalgsmedlem
Inge Hermann Andersen Brukerrepresentant Utvalgsmedlem
Thomas Kjerrgård Johannessen Brukerrepresentant Utvalgsmedlem
Personlige varamedlemmer
Marlene Imre (vara for Audun L.E.) MDG Varamedlem
Fredrik Helleland Birkenes (vara for Stine K.) Ap Varamedlem
Felles varaliste
Ann Kristin Aale Ødegård Varamedlem
Håvard Tlak Eriksen Varamedlem
Svein Upsahl Varamedlem
Evelyn Langballe Varamedlem