Råd for personer med funksjonsnedsettelser

Rådet skal være et rådgivende organ for kommunen i saker som angår personer med funksjonsnedsettelse. 

Råd for personer med funksjonsnedsettelser
Navn på medlemmer Parti Rolle Telefon
Trygve Helge Nielsen SAFO Leder i utvalg 95 06 42 05
Evelyn Langballe Nestleder i utvalg 97 63 22 40
Yngvar Hodnebrog Utvalgsmedlem 48 15 84 62
Stein Gjulem KrF Utvalgsmedlem 90 94 57 17
Nora Bastesen V Utvalgsmedlem 90 70 16 40
Sidsel Bull Varamedlem 93 81 27 40
Svein Upsahl Varamedlem 48 15 08 29
Brit Ingebjørg Fossli H Varamedlem 97 09 51 54
Erik-Andre Albrecht Uavhengig Varamedlem 91 55 95 59
Jan Andre Tønnessen H Varamedlem 97 79 51 86