Studentrådet

Studentrådet er et rådgivende organ som har rett til å uttale seg i saker som gjelder deres fagområde. Rådet skal behandle relevante saker som gjelder levekårene for studenter i Grimstad, og arbeide ut fra politiske målsettinger om full deltakelse og likestilling i samfunnet. Studentrådet er ikke et lovpålagt råd.

Studentrådet
Navn på medlemmer Rolle
Vilde Haavik Tønnessen (V) Grimstad kommunestyre
Maiken K. Andersen Leder Studentorganisasjonen i Agder
Mohammed A. Mohamad Studentrepresentant UiA
Helene Brevik Leder Velferdstinget
Nils Herman Øyløkken Studentrepresentant Fagskolen i Agder
Varaer
William Tanoothong Svendsen Nestleder STA (Vara for Maiken K.A)
Wilma Himberg Velferdstinget (Vara for Helene B.)
Grimstad kommunestyre (vara for Vilde H. T.)
Studentrepresentant UiA (vara for Mohammad A. M.
Studentrepresentant Fagskolen i Agder (Vara for Nils H. Ø.)