Studentrådet

Studentrådet er et rådgivende organ som har rett til å uttale seg i saker som gjelder deres fagområde. Rådet skal behandle relevante saker som gjelder levekårene for studenter i Grimstad, og arbeide ut fra politiske målsettinger om full deltakelse og likestilling i samfunnet. Studentrådet er ikke et lovpålagt råd.

Studentrådet
Navn på medlemmer Parti Rolle Telefon
Ingrid Marie Skaug Lindqvist Leder i utvalg 40 32 95 82
William T. Svendsen Nestleder i utvalg 92 35 13 34
Michelle Brynildsen Utvalgsmedlem 46 42 65 12
Magnus Øiestad Utvalgsmedlem 97 19 99 93
Øystein Haga V Utvalgsmedlem 48 03 82 79
Shirin Bagheri MDG Varamedlem i utvalg 98 36 58 90
Rebekka Langseth Varamedlem i utvalg 40 61 55 59
Katrine Bryggeså Øydna Varamedlem i utvalg 95 77 02 25
Konstanse Heide Åkerman Varamedlem i utvalg 99 37 56 77
Nils Herman Øyløkken Varamedlem i utvalg 95 55 34 23