Studentrådet

Studentrådet er et rådgivende organ som har rett til å uttale seg i saker som gjelder deres fagområde. Rådet skal behandle relevante saker som gjelder levekårene for studenter i Grimstad, og arbeide ut fra politiske målsettinger om full deltakelse og likestilling i samfunnet. Studentrådet er ikke et lovpålagt råd.

Studentrådet
Navn på medlemmer Rolle Telefon
Mohamed A. Mohamad Leder i utvalg 95 40 12 53
Maiken K. Andersen Nestleder i utvalg 92 35 13 34
Helene Brevik Utvalgsmedlem 45 80 35 21
Nils Herman Øyløkken Utvalgsmedlem 95 55 34 23
William T. Svendsen Varamedlem i utvalg 98 69 62 78
Vilma Himberg Varamedlem i utvalg 48 05 17 07