Teknisk utvalg

Teknisk utvalg kan avgjøre alle saker innen samfunns- og miljøsektorens ansvarsområder, som det er lov å delegere og som ikke er delegert direkte til kommunedirektøren, eller til andre organer. Teknisk utvalg er det faste utvalget for plansaker.

Teknisk utvalg 2023–2027
Navn Parti Rolle Telefon
Øystein Møretrø H Leder 97 14 64 49
Gudveig Tønnesøl Dalaker Sp Nestleder 91 88 76 48
Vidar Øvland KrF Utvalgsmedlem 95 05 63 24
Børre Kvarv Githmark FrP Utvalgsmedlem 95 06 70 57
Jan Gisle Majors FrP Utvalgsmedlem 46 80 90 29
Anne Merete Holmberg Ap Utvalgsmedlem 91 59 81 39
Anne Gurine Hegnar SV Utvalgsmedlem 47 29 36 74
Astri Lunde Wilmann H Varamedlem 95 75 95 40
Nils Erik Henriksen H Varamedlem 91 55 21 09
Marie Kvikshaug Taule H Varamedlem 90 02 38 20
Per Osnes KrF Varamedlem 97 18 96 92
Elsa Almås V Varamedlem
Anette Jakobsen KrF Varamedlem 92 81 31 12
Steinar Takle Terjesen FrP Varamedlem 90 67 95 91
Lars Magne Tønnesøl Sp Varamedlem 99 21 04 60
Terje Stalleland Sp Varamedlem 91 88 12 28
Rita Elisabeth Lundemo Sp Varamedlem 95 20 20 06
Ulf William Heintoft INP Varamedlem
David Bergh Tharaldsen Ap Varamedlem 90 20 95 11
Maria Kiland-Langeland Ap Varamedlem 95 76 48 05
Mohamed Baqer Altamimi Ap Varamedlem 40 15 71 63
Kathrine Ivsett Johnsen SV Varamedlem 41 23 45 81
Dan Børge Klungerbo SV Varamedlem 93 41 21 89
Atle Giske-Heen SP Varamedlem