Teknisk utvalg

Teknisk utvalg kan avgjøre alle saker innen samfunns- og miljøsektorens ansvarsområder, som det er lov å delegere og som ikke er delegert direkte til kommunedirektøren, eller til andre organer. Teknisk utvalg er det faste utvalget for plansaker.

Teknisk utvalg - medlemmer
Navn på medlemmer Parti Rolle Telefon
Gudveig Tønnesøl Dalaker Sp Leder i utvalg 91 88 76 48
Øystein Møretrø H Nestleder i utvalg 97 14 64 49
Helge Godtfredsen KrF Utvalgsmedelm 97 57 20 64
Vidar Øvland KrF Utvalgsmedlem 95 05 63 24
Shirin Bagheri MDG Utvalgsmedlem 98 36 58 90
Anne Merete Holmberg Ap Utvalgsmedlem 91 59 81 39
Anne Gurine Hegnar SV Utvalgsmedlem 47 29 36 74
Ole Didrik Steensohn Sp Varamedlem 95 88 14 61
John Gaute Lunden Sp Varamedlem 95 77 70 39
Astrid Marie Skarvang Sp Varamedlem 48 10 71 09
Stig Morterud Sp Varamedlem 90 64 47 90
Nils Erik Henriksen H Varamedlem 91 55 21 09
Hanne Bie-Lorentzen Schultz H Varamedlem 97 64 77 61
Thor Egil Erlandsen H Varamedlem 97 59 12 20
Lene Langemyr FrP Varamedlem 91 70 79 71
David Fredriksen KrF Varamedlem 41 67 91 07
Marlene Imre MDG Varamedlem 92 40 15 09
Even Haug V Varamedlem
Alexandra Martha Lothe Raven MDG Varamedlem 45 40 09 09
Kim Ytredal Rødt Varamedlem
David Bergh Tharaldsen Ap Varamedlem 90 20 95 11
Kathrine Ivsett Johnsen SV Varamedlem 41 23 45 81
Grethe Berdahl Ap Varamedlem 91 39 51 41
Anette Jakobsen KrF Varamedlem 92 81 31 12