Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er et rådgivende organ i kommunen. De behandler saker som gjelder ungdom men kan også ta opp saker på eget initiativ. Ungdomsrådet er valgt av kommunestyret og medlemmene velges for to år. Medlemmer skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

Ungdomsrådet
Navn på medlemmer Rolle
Sondre Solli Halvorsen Leder i utvalg
Endre Skråning Nestleder i utvalg
Vilde Egidius Krakstad Utvalgsmedlem
Jonas Nathanael Vorhaug Utvalgsmedlem
Karitas Rut Águstsdottir Utvalgsmedlem
Heike Alexander Moen-Krystad Utvalgsmedlem
Sanne Rosalinda Myhre Varamedlem
Gabriel Johan Andersen Varamedlem