Valgstyret

Valgstyret i Grimstad kommune er ansvarlige for å gjennomføre valget, inkludert blant annet godkjenning av valglister og valgoppgjøret i kommunens valgkretser. 

Valgstyret 2023-2027
Navn Vara
Astri Lunde Wilmann (H) Lisbeth Udjus (H)
Per Osnes (KrF) Grace Synnøve Torsøe Johansen (KrF)
Lene Lagesen (FrpP Rita E. Lundemo (FrP)
Ole Martin Hodnebrog (Sp) May-Brit Nilsen (Sp)
Vilde Haavik Tønnessen (V) Arnt Gunnar Tønnessen (V)
Ole Svennevig (Ap) Irena Gierstae (Ap)
Siri Hoff (SV) Anne Gurine Hegnar (SV)
Eva Iselin Larsen (MDG) Gunn-Kristin Hermansen (MDG)
Unni Wold (R) Fahim Beig (R)
May-Tove Henriksen (INP) Alexander Isaksen Madshaven (INP)
Trond Johnsen (K) Bjørn Arne Engen (K)