Om Eide barnehage

Litt om oss i Eide barnehage

En god barndom varer hele livet. Å bidra til at alle barn får en god start, er det viktigste vi kan gjøre. Vi som jobber i Eide barnehage er genuint opptatte av faget vårt og gjør alt vi kan for at barna skal ha det bra. Hver dag jobber vi sammen for å skape magiske øyeblikk for barna. Vi liker å jobbe sammen og se hva lidenskapen for jobben gjør med resultatene vi sammen klarer å oppnå.

Vi er veldig stolte av barnehagen vår, og jobber hele tiden for barnets beste.

Avdelinger

 • Bjørnehiet - barn 0 - 2 år
 • Ole Brumm - barn 2 - 3 år
 • Mummidalen - barn 3 - 5 år

Antall plasser

Nå er det til sammen 55 barn i aldersgruppen 0 - 6 år i barnehagen.

Visjon for barnehagen

 • Barnehagens visjon
  Eide barnehage – et godt sted å være, leke og lære
  Barnehagen skal være et godt sted å være og barna skal få mulighet til å leke seg til lærdom. Vi vil gi barna et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre
 • Vårt motto 
  ”Alltid barnets beste”
  Alle ansatte har ”barnets beste” som hovedfokus i alt arbeid, og et nært samarbeid med hjemmet er viktig for å støtte barnets utvikling.
  Vi vil være en barnehage som satser på høy kvalitet for det enkelte barnet.
 • Våre verdier: Trygghet, glede, vennskap, mestring
  Disse verdiene skal tydeliggjøre og kjennetegne barnehagen og være grunnlag for våre prioriteringer og valg.

Barnehagens lokaler

Barnehagen har en stor, slak trapp sentralt plassert midt i bygget. Den store trappa innbyr til lek, men også til opptreden med sang, musikk og teaterforestilling. Trappa kan fungere som en tribune eller sene, alt etter hva slags forestilling som skal fremføres.

Rundt trappa har vi flere mindre rom som egner seg til ulike aktiviteter. Vi har blant annet leserom, formingsrom, ”puterom”, dukkerom, byggerom og kjøkken, hvor barna kan leke seg til lærdom om det meste.

Barnehagens lokaler er nye og moderne og bygd for barnehageformål etter gjeldende lover. Det fins en egen ”arbeidsmiljølov” for barn som er lovfestet i ”Forskrift for miljørettet helsevern for barnehager og skoler”. Barnehagen er godkjent ut fra disse forskriftene.

Utemiljø

Barnas utemiljø består av en kombinasjon av naturlekeplass og lekeapparater. Uteområdet vårt gir motoriske utfordringer og inspirasjon til lek.

Barnehagens lokalisering

Barnehagens lokaler ligger i tilknytning til skolen i naturskjønne omgivelser, med gode muligheter for turer i nærmiljøet. Vi er omgitt av sjø, skog, bondegårder, boligområde, butikk, skole, lekeplass, m.m.

Vi har to leirplasser i skogen med gapahuk som vi benytter ofte.

Mål for barnehagen

Hovedmål for Grimstad-barnehagene: Barn som mestrer livet!

Veien til målet:

 1. Skape trygge og glade barn gjennom lek og læring, anerkjennelse og respekt
 2. Sørge for godt felleskap, samhold og tverrfaglig samhandling
 3. Kompetente medarbeidere med stor faglighet, som er stabile, nærværende og engasjerte. Gode på samarbeid, mangfold og inkludering
 4. En helsefremmende arbeidsplass for alle ansatte

Barnehagens historie

Les mer om barnehagens historie fra 1991 og fram til i dag.