Barnehageopptak 2024

Søknadsfrist er 1. mars 2024 for hovedopptak med oppstart i barnehagen høsten 2024. 

 

Barnehage