READ Agder

Fra og med august 2022 skal vi sammen med andre barnehager og skoler,delta i et prosjekt der fokuset er å skape en felles innsats for lesing og leseglede.

Logo READ Agder - Klikk for stort bilde

 Målsettingen for leseprosjektet

  • Utprøving av ny metode for økte leseferdigheter for barn og unge i barnehager og skoler
  • Økt leseglede og leseengasjement for barn og unge
  • Støtte foreldrenes involvering i barnas lesing
  • Støtte opp om høytlesing og betydningen av dialogisk lesing i barnehage og i 1. og 2.klasse.
  • Tidlig innsats for økt yrkesdeltakelse og gode levekår
  • Identifisere, sikre og måle gevinster på kort sikt og mellomkort sikt.

Hva er READ Agder?

READ Agder går i hovedsak ut på at foreldre leser sammen med sine barn på en planlagt måte, der samtale er i fokus. Dialogisk lesing, der man tar utgangspunkt i samtaler med barna underveis i boka, har vist seg å ha positiv effekt på barnets språk, samt senere lese- og skriveferdigheter.

Det er et mål at foreldrene skal aktivt engasjere seg, og det blir delt ut både veiledningsmateriell og bøker til utlån. Å gi barna felles erfaringer gjennom bøker, skaper større muligheter for alle barn i leken.

Foreldrenes aktive involvering i deres barns utvikling har i tillegg sterk og langvarig positiv effekt for barnas utvikling, trivsel og læring. Den enkeltes leseferdigheter er svært viktig for videre utbytte av skolegang.