Om Hausland barnehage

Antall plasser

Barnehagen tar imot ca 60 barn fordelt på tre avdelinger.

Avdelinger

Barnehagen har tre avdelinger:

  • Knerten
  • Granstua
  • Furustua 
    Alle avdelingene ligger i gateplan

Visjon 

Et godt sted å være – LEKE OG LÆRE

Vi vektlegger glede i alt vårt arbeid.
Glede fremmer læring og utvikling på alle områder.

Barnehagens lokaler

Barnehagen er lokalisert i to etasjer, hvorav begge etasjene er i uteplan. Barnehagen har 255,4 m2 godkjent leke- og oppholdsareal. Den øverste har felleskjøkken for Furustua og Granstua. Hver av avdelingene er tilknyttet flere mindre rom for forskjellig aktiviteter som dukkerom, legorom, etc. Knerten er nedre etasje. Her er eget kjøkken og rommer flere mindre rom tilpasset forskjellige aktiviteter som eget trimrom med ribbevegg, tjukkas etc.

Utemiljø

Barnehagen har et spennende og oppgradert uteområde som innholder flere sandkasser, lekeapparater, sykkelbane, stor lekeskute, lekebil og gode klatremuligheter. En stor del av lekeplassen har gode naturlige klatremuligheter. Uteområdet vårt gir motoriske utfordringer og inspirasjon til lek.

Barnehagen har også en paviljong  på utelekeplassen. Paviljongen brukes både til grilling og som scene til teater. Den er også mye i bruk i leken med barna.

Barnehagens lokalisering

Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser. 
Barnehagen har gode muligheter for turer i nærmiljøet. Vi har sjø/strand i gangavstand fra barnehagen. Bondegårder og fine skogsområder med egen gapahuk.
Hausland tar hovedsakelig imot barn fra Fevik og Fjære skolekrets.

Året rundt i barnehagen

I løpet av året har vi hver måned faste samlinger og arrangementer.

Markeringer, samlinger og turer

Vi feirer bursdager og drar på turer og utflukter.

Hausland barnehage er praksisbarnehage for barnehagelærerstudenter ved Universitetet i Agder og er veileder i praksis for lærlinger i barne-ungdomsarbeiderfaget

Barnehagen har også samarbeid med Bjørkedalen andelsjordbruk og godt samarbeid når det gjelder overgang fra barnehage til skole. 

Brosjyre om Hausland barnehage

Brosjyre om Hausland barnehage (PDF, 403 kB)