Planleggingsdager i Markveien kulturbarnehage

Planleggingsdager 2023/2024

  • Mandag 1. august 2023 – planleggingsdag
  • Torsdag 14. september 2023 – felles fagdag
  • Fredag 20. oktober 2023 – Sørlandsk lærerstevne
  • Tirsdag 2. januar 2024 – planleggingsdag
  • Fredag 21. juni 2024 - planleggingsdag