Trafikksikkerhetsplan for Storgaten barnehage

Mål

Storgaten barnehage skal drives slik at skader og ulykker forebygges.

Trafikksikkerhet i Storgaten barnehage

 • Trafikkopplæring integreres som en del av barnehagens arbeid og nedfelles i planene
 • Barna lærer enkle trafikkregler for fotgjengere
 • Barna lærer om sikring i bil, sykkelhjelm og refleks
 • Tarkusbøkene brukes i arbeid med barna
 • Det stilles krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp av transporttjeneste
 • Ansatte kjenner til rutiner for faresituasjoner på turer
 • Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, med bil eller buss
 • Det stilles krav til foreldre om å sikre barna på vei til og fra barnehagen
 • Foreldrene kjenner til rutinene for å ivareta sikkerheten ved parkeringsplassen/porten

Risikomomenter for barnehagens uteområde

 • Trafikkert gate utenfor portene
 • Trang og uoversiktlig parkeringsplass
 • Biler som rygger ut fra parkeringsplassen
 • Biler som står med tenningen på
 • Manglende sikring av barn i bil

Rutiner for turer til fots, i bil og buss

 • Vi leier buss med sikkerhetsseler
 • I privatbiler bruker vi pute og sikkerhetsseler
 • Vi har med mobil og førstehjelp utstyr på tur
 • Alltid en voksen først og sist i rekken når vi går tur
 • På vei uten fortau stopper alle til biler har passert siste voksen
 • En voksen kan gå på tur med 4 barn alene
  Når det er flere voksne sammen kan vi være 6 barn pr voksen
 • Den voksne sier høyt sammen med barna at vi ser til høyre, venstre og høyre før vi krysser veien

Rutine for ansatte og foreldres parkering utenfor barnehagen

 • Porten i barnehagen skal alltid være lukket
 • Ved levering og henting skal barna forlate barnehagen sammen med en foresatt
 • Biler skal parkeres slik at risiko for ulykker ved rygging reduseres
 • Alle må kjøre langsomt inn og ut av parkeringsplassen
 • Tenning på bilen skal være av og nøklene med når en forlater bilen
 • Det henger skilt på portene ved barnehagen som sier at porten skal lukkes
 • Parkeringsplassen får skilt med at motoren skal være slått av
 • Trafikksikkerhet er et punkt på foreldremøte hver høst
 • Forsvarlig sikring i bil

Implementering i plan

Virksomhetsplanen synliggjør arbeidet med trafikksikkerhet