Priser og redusert foreldrebetaling

Barnehageåret 2023/2024

Makspris for en barnehageplass er 3 000 kroner per måned.

Barnehageopphold 2023/2024
Dager per uke Pris Kostpenger *
5 dager (100%) 3000 320
4 dager (80%) 2400 256
3 dager (60%) 1800 192
* Kostpenger gjelder kun kommunale barnehager
Priser fra 1/1-2024

Barnehageåret 2024/2025

Fra 1. august 2024 reduseres makspris for en barnehageplass til 2 000 kroner per måned. 

Familier med lav inntekt

Hvis din families årlige inntekt er lavere enn kr 550 000 kroner, kan du få barnehageplass til redusert pris.

Prisen beregnes ut fra samlet inntekt før skatt til de som bor på adressen der barnet er folkeregistrert. Som familie regnes ektefeller, registrerte partnere eller samboere.

Det søkes for ett barnehageår av gangen. Ordningen gjelder for alle barnehager, uansett om de er private eller kommunale. 

Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, i familier med samlet brutto årsinntekt under 615 590 kr (gjelder barnehageåret 2023/2024) kan søke om 20 timer gratis barnehage pr. uke. For barnehageåret 2023/2024 gjelder gratis kjernetid for barn som er født i 2018, 2019, 2020 og 2021.

Søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Søknadsfrist

For at søknaden skal bli behandlet før faktura for august sendes ut, må søknaden være sendt inn innen 1. juni. 

Du kan søke gjennom hele året, et vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid vil normalt gjelde fra måneden etter at fullstendig søknad er mottatt og ut barnehageåret.

Husk at du må sende søknad om redusert foreldrebetaling hvert barnehageår. 

Dokumentasjon

Grimstad kommune henter ut inntektsopplysninger fra siste års skattemeldingen. Du trenger ikke legge ved skattemeldingen.

Er den nåværende inntekten annerledes enn det som fremkommer i skattemeldingen, må dette dokumenteres. Dokumentasjonen kan være lønnslipp eller utbetalinger fra NAV. 

Du kan laste opp dokumentasjonen som filer i søknadsskjemaet eller ettersende kopier pr. post. Vi kan ikke behandle søknaden før vi får dokumentasjon på inntekt fra hele husstanden. 

Fyll ut søknadsskjema

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid finner du i foreldreportalen til Vigilo:

  • Logg inn med ID-porten.
  • Klikk på navnet ditt øverst til høyre, her finner du lenken til Søknad om redusert betaling 

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på

Hva skjer videre?

Vi går gjennom søknaden din. Når søknaden er behandlet får du et brev som sier hvor mye du skal betale for barnehageplassen. Barnehagen får beskjed fra kommunen om hva du skal betale.