Om skolen

Dette er Grimstad ungdomsskole, informasjon til foresatte (PDF, 139 kB)

På Grimstad ungdomsskole har vi cirka 375 elever og cirka 45 årsverk.
Miljøarbeiderteamet består av 11 miljøarbeidere med egen koordinator.

Vi får elever fra Jappa skole, Landvik skole og Frivoll skole. De 4 skolene samarbeider på ledelsesplan gjennom egne møter. Det blir vektlagt å samkjøre skolene så mye at elevene har fordel av det ved overgangen til ungdomstrinnet.

Skolen ble gjenåpnet 17. november 2008 etter påbygging og totalrenovasjon. Den fremstår nå som en ny, moderne og velutstyrt skole fint plassert ved Levermyr stadion nær sentrum.

Vi satser på faglig kvalitet

Grimstad ungdomsskole satser på faglig kvalitet. Skolen legger vekt på høy faglig kvalitet i kunnskapsformidling og tilpasset opplæring. Skolen ble i 2023 sertifisert som dysleksivennlig skole. 

Organisering

Ledelsesmodell

Grimstad ungdomsskole har rektor og en fagleder for hvert trinn.

Intensjon for ledelsesmodellen:

  • Ledelse nærmere eleven
  • Ledelse nærmere læreren

Miljøteam

Miljøarbeiderteamet består av 10 miljøarbeidere med egen koordinator.

Vi har utviklet et godt fungerende team og et effektivt samarbeid mellom pedagoger og miljøarbeidere. Teamet har ansvar for samarbeid om tilrådd oppfølging av elever, utvikler alternative arenaer for læring og holder skolen åpen etter klokka to. De jobber mye med elevmiljøet og er svært for å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø.

Undervisningsgrupper

Skolen vil arbeide ut fra ulike og varierende modeller for å dele elevene i undervisningsgrupper. Blant de ulike modellene for gruppedeling kan nevnes:

Trinnet

Elevene som går på samme trinn er hovedutgangspunktet for læring på skolen vår. Det er et mål at hver elev skal føle tilhørighet til eget trinn og være trygge på medelevene og på personalet som er tilknyttet trinnet. Dette danner grunnlag for videre gruppedelinger og trygghet for læring.

Eleven skal ikke som tidligere "isoleres" i en klasse. Det pedagogiske arbeidet skal ha utgangspunkt i trinnet, og trinnet skal utvikles som sosial gruppe og samarbeidsarena. Dette stimulerer elevens helhetlige kompetanse både faglig og sosialt. Eleven skal i denne sammenheng møte ulike voksenpersoner og ulike læringsstiler som tilskudd til kompetanse for videre personlig læring. Eleven skal sterkere enn tidligere oppleve større spenn mellom beskyttende og eksponerende miljø.

Basisgruppe

Elevene er delt i basisgrupper på 12–16 elever med hver sin kontaktlærer. Basisgruppa er utgangspunktet for personlig oppfølging av hver elev.

Klassen

To og to basisgrupper vil utgjøre klasser i store deler av undervisningstiden.

Organisering av skoledagen

08.30–10.00: Undervisning
10-10–10.15: Pause
10.15–11.15: Undervisning
11.15–11.45: Pause
11.45–12.45: Undervisning
12.45–13.00: Pause
13.00–14.00: Undervisning

Tirsdager til 14.30

Kontaktinformasjon og oversikt over ansatte.