Historien om Eide barnehage

 • Homborsund barnehage ble opprettet av en foreldregruppe med behov for barnehageplass til sine barn. Det ble lagt ned mange dugnadstimer, og i august 1991 kunne Eide foreldreforening åpne dørene for 18 barn, i huset til Edvard og Bjørg Froholt Aas. Da leiekontrakten begynte å nærme seg slutten, startet noen ildsjeler med å planlegge ny barnehage i Eide.
 • I desember 1997 vedtok kommunestyret å bygge og drive en ny barnehage.
 • Eide barnehage ble åpnet 15. desember 1998, og barna, personalet, leker og inventar ble med på flyttelasset.
 • Fra august 2005 til juli 2009 var Eide barnehage, Eide skole og Eide kulturarena slått sammen til Eide oppvekstsenter. Vi har fortsatt et veldig godt samarbeid med Eide skole som er vår nærmeste nabo.
 • I 2009 ble vi egen enhet; Eide barnehage. Barnehagen ble utvidet og vi kunne flytte inn i Mummidalen i august 2009. En tre-avdelings barnehage med stort leke- og oppholdsareal.
 • På brukerundersøkelsene foretatt i perioden 2004 -2021 fikk vi meget gode resultater på brukertilfredshet og kvaliteten på barnehagetilbudet.
 • I 2008 fikk vi utdelt Grimstad kommunes arbeidsmiljøpris med begrunnelsen høyt stabilt nærvær over tid og høy medarbeider- og brukertilfredshet.
 • På tilsyn etter ”Lov om barnehager” og forskriften ”Miljørettet helsevern i skoler og barnehager” i 2013, var konklusjonen at ”Eide barnehage har svært gode og oversiktlige rutiner som er kjent hos alle ansatte. Barnehagens personale har et stort engasjement for egen barnehage og for videreutvikling av barnehagens drift.
 • 5. desember 2013 ble Eide barnehage miljøfyrtårnsertifisert som første enhet i Grimstad kommune.
 • Trygg trafikk sertifiserte barnehagen som trafikksikker barnehage i juni 2016.
 • I 2017 ble Eide barnehage godkjent lærebedrift for lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget.
 • Etter å ha jobbet med kompetansehevingsprosjektet VÆRE SAMMEN i en tre års periode, ble vi godkjent som VÆRE SAMMEN barnehage 8. juni 2017. Det innebærer høyt fokus på vennskap og inkludering blant barna, og mål om autoritativ voksenstil hos alle som jobber i barnehagen.
 • Barnehageåret 2017-2018 deltok Eide barnehage i Agderprosjektet som er Norges største forskningsprosjekt på barnehagefeltet. Wenche Andresen er utdannet innen lekbasert læring for barn som har siste år før skolestart.
 • I perioden 2017-2019 deltok Eide barnehage i forskningsprosjektet «Dialogmodellen» hvor vi bidro til å utvikle en dialogmodell som kan anvendes av barnehager i forebyggende arbeid mot mobbing i barnehagen.
 • August 2019 fikk vi besøk av kunnskap- og inkluderingsminister Jan Tore Sanner og hans rådgivere. Ministeren var med på aktiviteter sammen med barna og personalet fikk gi innspill til den nye stortingsmeldingen om tidlig innsats.
 • Grimstad Venstre tildelte Eide barnehage «Årets miljøpris» for vårt mangeårige arbeid med bærekraftig utvikling i juni 2022.
 • I 2022 innledet vi et tettere samarbeid med Universitet i Agder og ble en Lærerutdanningsbarnehage. En tettere samhandling skal utvikle en ny og bedre kompetanse som skal komme barnehagebarn til gode.