Avlastningshjem og avlastningsbolig for barn og unge

Avlastningen er ment å gi omsorgsyter/pårørende til barn og unge mulighet til å delta i samfunnet, opprettholde gode familierelasjoner og sosiale nettverk, og i tillegg få nødvendig fritid og ferie.

Avlastningshjem

Avlastningshjem er privat avlastning, der familier tar imot barn og unge for avlastning i sitt eget hjem. Dette godtgjøres etter egne regler, og antall timer avgjøres ut fra behovet til barnet/ungdommen eller barnets/ungdommens familie.

Avlastningsbolig

Grimstad kommune har en egen avlastningsbolig på Landvik for barn og unge med spesielle behov.

Søk om avlastning

Søk om avlastning