NAV Grimstad

Telefon 55 55 33 33
Adresse: NAV holder til i Skolegaten 2, Grimstad
Åpningstider: Se nettsidene til NAV Grimstad
Postadresse: Postboks 30, 4891 Grimstad

De kommunale oppgavene i NAV Grimstad

«Lov om sosiale tjenester i NAV» som omhandler:

Vi oppfordrer våre brukere til å benytte NAV sine selvbetjeningsløsninger som du finner på NAV.no og ditt nav.

Du kan nå søke økonomisk sosialhjelp digitalt på NAV.no

Du må logge inn på NAVs nettsider med BankID. Du finner søknadsskjemaet ved å gå inn på denne lenken: https://www.nav.no/sosialhjelp/

Opplevelseskortet for barn og unge

Dette er et tilbud til barn og unge fra familier med lav inntekt. Les mer på siden Opplevelseskortet.

Enhetsleder Øystein Fritzen
Telefon 93 42 26 40
E-post: oystein.fritzen@nav.no