Dagsenter

Hvem kan få dagsenteropphold?

Dagsenteropphold er et tilbud for eldre som bor hjemme, personer med demens, psykisk utviklingshemmede, funksjonshemmede og personer med psykiske lidelser m.m.
 
Tjenesten gis til personer som har behov for et sosialt tilbud på grunn av nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne, men kan også gis som avlastning for personer som har et særlig tyngende omsorgsansvar.
 

Dagsentre i Grimstad

Slik søker du

 

Hva koster det?

Priser fra 1/1-2023
Dagsenter - priser 2023
Senter Pris per dag
Feviktun dagsenter 126,-
Frivolltun dagsenter 126,-
Dagsenteret på Berge gård senter 126,-
Vossbakke
Aktivitetshuset Dømmesmoen Pris pr. dag m/egen transport – kr 58,-
Pris pr. dag m/taxi transport – kr 80,-