Dagsenter

Hvem kan få dagsenteropphold?

Dagsenteropphold er et tilbud for eldre som bor hjemme, personer med demens, psykisk utviklingshemmede, funksjonshemmede og personer med psykiske lidelser m.m.
 
Tjenesten gis til personer som har behov for et sosialt tilbud på grunn av nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne, men kan også gis som avlastning for personer som har et særlig tyngende omsorgsansvar.
 

Slik søker du

 

Hva koster det?

Dagsenter - priser 2021
Senter Telefon Tilbud Pris per dag
Feviktun 37250711 For eldre 118,-
Frivolltun 37257835 For eldre. To dager i uken prioriteres personer med demens. 118,-
Berge gård senter 37252405 Tilbud til brukere med behov for aktivitet/dagtilbud. 118,-
Vossbakke 37250441 For personer med psykiske lidelser
Aktivitetshuset Dømmesmoen 37250745 For psykisk utviklingshemmede Pris pr. dag m/egen transport – kr 54,-
Pris pr. dag m/taxi transport – kr 75,-