Dagsenter

Hvem kan få dagsenteropphold?

Dagsenteropphold er et tilbud for eldre som bor hjemme, personer med demens, psykisk utviklingshemmede, funksjonshemmede og personer med psykiske lidelser m.m.
 
Tjenesten gis til personer som har behov for et sosialt tilbud på grunn av nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne, men kan også gis som avlastning for personer som har et særlig tyngende omsorgsansvar.
 

Dagsentre i Grimstad

Slik søker du

 

Hva koster det?

Priser fra 1/1-2022
Dagsenter - priser 2022
Senter Pris per dag
Feviktun dagsenter 120,-
Frivolltun dagsenter 120,-
Dagsenteret på Berge gård senter 120,-
Vossbakke
Aktivitetshuset Dømmesmoen Pris pr. dag m/egen transport – kr 55,-
Pris pr. dag m/taxi transport – kr 76,-