Berge gård omsorgsboliger (HDO)

Berge gård omsorgsboliger består av 62 heldøgns omsorgsleiligheter. Leilighetene er fordelt i to bygninger og lokalisert i et naturskjønt område nær Grimstad sentrum.  
Leilighetene tildeles etter søknad. Se informasjon om heldøgns omsorgsboliger.

Det er pleiepersonell tilgjengelig i omsorgsboligene hele døgnet. Beboerne får hjelp til å dekke ulike pleie- og omsorgsbehov (hjemmetjenester) basert på individuelle vedtak som er gjort på bakgrunn av søknad.

Alle beboerne på Berge gård omsorgsboliger har tilgang til felles stue og kafeteria.
I tillegg har senteret tilbud om frisør og fotpleie.

Visjonen til Berge gård omsorgsboliger er kompetanse, trygghet og trivsel for alle. Målsetningen er å gi tjenester med god kvalitet - av kompetente og ansvarlige medarbeidere.