Berge gård omsorgsboliger (HDO)

Berge gård omsorgsboliger består av 62 heldøgns omsorgsleiligheter. Leilighetene er fordelt i to bygninger og lokalisert i et naturskjønt område nær Grimstad sentrum.  
Leilighetene tildeles etter søknad. Se informasjon om heldøgns omsorgsboliger.

Det er pleiepersonell tilgjengelig i omsorgsboligene hele døgnet. Beboerne får hjelp til å dekke ulike pleie- og omsorgsbehov (hjemmetjenester) basert på individuelle vedtak som er gjort på bakgrunn av søknad.

Alle beboerne på Berge gård omsorgsboliger har tilgang til felles stue og kafeteria.
I tillegg har senteret tilbud om frisør og fotpleie.

Visjonen til Berge gård omsorgsboliger er kompetanse, trygghet og trivsel for alle. Målsetningen er å gi tjenester med god kvalitet - av kompetente og ansvarlige medarbeidere.

Kontaktinfo

Ekspedisjonen
Telefon
 37 25 24 00

Aktivitetsstua på Berge gård senter
Mobil 90 70 58 06

Hjemmetjenesten
Telefon 41 62 18 82

Vakttelefon om natten
Telefon 90 69 72 67
(kl 22.30-07.00)

Frisør
Telefon 37 04 38 55

Fotpleie
Telefon 95 78 90 89

Adresse
Tønnevoldsgate 19, 4877 Grimstad
Se Berge gård senter i kart