Pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid

Dersom din nærmeste mottar tjenester fra kommunen kan du kontakte den aktuelle enheten her for informasjon om hvilke rutiner de har for å møte og støtte deg som pårørende.

Tjenestekontoret tilbyr pårørende råd og veiledning i forhold rettigheter og søknadsprosesser.

Dersom du som pårørende står i særlig tyngende omsorgsoppgaver kan du ha krav på pårørendestøtte. Pårørendestøtte kan være avlastning, veiledning og/eller omsorgsstønad. Dette er tjenester som det må søkes om til tjenestekontoret.

Lenke til kontaktinformasjon og søknadskjema