Voksne som pårørende

Vi vet at godt samarbeid og god samhandling mellom deg som pårørende og helse- og omsorgstjenesten gir best helhetlig hjelp. I kommunen ønsker vi å bidra til at du som pårørende kan mestre dine omsorgsoppgaver uten at det går ut over din egen helse i større grad enn nødvendig.

Under har vi derfor samlet lenker til sider der du finner kontaktinformasjon til fagpersoner i kommunen. Vi har også lagt lenker til institusjoner og nettsteder i regi av andre enn kommunen. De kan gi gode råd og veiledning til deg som pårørende.

Dersom du som pårørende har særlig tyngende omsorgsoppgaver kan du søke kommunen om vedtak for å som ivareta deg som pårørende.

Noen å snakke med i kommunen

Dersom din nærmeste mottar tjenester fra kommunen kan du kontakte den aktuelle enheten her for informasjon om hvilke rutiner de har for å møte og støtte deg som pårørende.

Flere enheter har bruker og pårørendeutvalg.
Bruker- og pårørendemedvirkning er viktig for kvaliteten på helsetjenesten. Enhetene har jevnlige møter med bruker- og pårørendeutvalg som bidrar til informasjonsutveksling og samarbeid mellom helsetjenesten og pårørende/bruker. Har du spørsmål, kan du kontakte enhetsleder.

Oversikt over enheter innen helse- og omsorgssektoren:

Noen å snakke med i regi av andre

Under har vi samlet lenker som kan være nyttige for deg som pårørende.