Pårørende - veiledning psykisk helse og rus

Ikke sitt alene med din bekymring, det er mulig å få hjelp!

Du som er pårørende til en med utfordringer knyttet til psykisk helse og / eller rus, kan få generelle råd og veiledning av fastlegen din, psykisk helsearbeider eller Grimstad Familiesenter.

Vi kan ikke gi ut taushetsbelagt informasjon uten samtykke fra den det gjelder, men du kan gi oss opplysninger om den som har utfordringer knyttet til psykisk helse og / eller rusutfordring.

Pårørendesamtaler

Dersom du har behov for tjenester fordi du er pårørende til noen som sliter med psykisk helse og / eller rusutfordringer, anbefaler vi at du snakker med fastlegen din. Det er også mulig å søke om pårørendesamtaler hos psykisk helsearbeider, ruskonsulent og innsatsteamet psykisk helse og rus.

Alvorlig bekymret?

Ta kontakt med fastlegen din eller legevakten. Ved livstruende tilstander ring 113

Hvis du er pårørende og alvorlig bekymret for en rusavhengig og / eller en med psykiske utfordringer, kan du kontakte avdelingsleder for forebyggende og rehabilitering for å snakke om din bekymring. Du kan også henvende deg skriftlig.

SMIL - Styrket mestring i livet

Hva er SMIL?

SMIL er et tilbud for barn og unge som har foreldre eller søsken som strever med psykiske plager/rusproblemer, kronisk sykdom eller er i fengsel. 
Det arrangeres SMIL-grupper og informasjon om dette legges ut på denne nettsiden. 

Påmelding til

Hvem gjelder tilbudet for?

  • Har du foreldre og/eller søsken som strever med psykiske vansker, rus eller kronisk sykdom?
  • Har du foreldre eller søsken med alvorlig fysisk sykdom, eller foresatte/søsken som sitter sitter i fengsel?
  • Bekymrer du deg for moren eller faren din?
  • Har du lyst til å møte andre som er i liknende situasjon som deg?
  • Er du klar for å mestre utfordringer i din situasjon?

SMIL-grupper

I SMIL-gruppa blir du tatt på alvor, du treffer andre på din alder og kanskje får du noen nye venner. Det vil være forskjellige aktiviteter du kan gjøre sammen med andre. Du får også lære om psykisk sykdom og rusproblemer, og hvordan det kan påvirke alle i familien. Gruppelederne er voksne og kan mye om det å vokse opp i en familie med slike problemer.

Pårørendeorganisasjoner

Det kan være godt å snakke med andre i samme situasjon. Her er oversikt over noen pårørendeorganisasjoner som kan være til hjelp: