Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet

Grimstad har et bredt spekter av tilbud innen fysisk aktivitet. Kommunen har flotte og tilgjengelige tur- og friluftsområder. Noen av områdene er også tilrettelagt for bevegelseshemmede. I tillegg finnes blant annet:

Hvorfor folkehelsearbeid?

Folkehelsearbeid handler om å tilrettelegge for at flest mulig, uavhengig av alder, kjønn og sosioøkonomisk status, skal kunne ha gode og helsefremmende levekår. Folkehelseloven pålegger kommunen å tenke helse i all planlegging. Folkehelse er et av satsingsområdene i Grimstad kommune.

Kontaktinfo

Folkehelsekoordinator
E-post: Christine Mikkelsen
Telefon: 37 25 04 70
Mobil: 996 10 075