Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er viktig for helse og trivsel. Grimstad har et bredt spekter av tilbud innen fysisk aktivitet. Kommunen har flotte og tilgjengelige tur- og friluftsområder. Noen av områdene er også tilrettelagt for bevegelseshemmede. I tillegg finnes blant annet:

  • Idrettsanlegg - blant annet svømmehall, tre lysløyper, flerbrukshaller, fotballbaner, friidrettsanlegg (både utendørs og innendørs) og klatrehall
  • Varierte tilbud i regi av frivillige organisasjoner og private aktører for alle aldersgrupper
  • Frisklivssentralen
  • Aktiv på dagtid
  • Private treningssentre