Koronavaksine

Disse vaksinerer vi nå

Vi vaksinerer nå gruppe 10a, alder 18-24 år .

NB! Har du fått vaksine utenfor Grimstad kommune, ber vi deg logge deg på Helseboka/vaksinasjonskøen, svare på 5-6 spørsmål og avregistrer deg for vaksinetilbudet i Grimstad. 

Klikk for stort bilde        
Hvis du er eldre enn 55 år, og har ikke fått tilbud om vaksinen/ikke har fått SMS, ber vi deg bestille time ved å ringe vaksinetelefonen på telefon  47 75 57 80 eller ta kontakt på e-post vaksine@grimstad.kommune.no.
NB! Ikke skriv sensitiv informasjon i e-post.

Ofte stilte spørsmål

Etterregistrering av koronavaksine som er tatt utenfor Norge

Har du fastlege i Grimstad, kan du bestille time for etterregistrering av vaksiner på legekontoret. Dersom fastlegen ikke har anledning, kan de be deg benytte private aktører.

Kommunen kan på nåværende tidspunkt ikke forsvare opprettelsen av egen tjeneste for etterregistrering av koronavaksiner satt i utlandet. Dette begrunnes blant annet med den relativt sett lave etterspørselen vi har registrert den siste tiden.
Grimstad kommune har derfor valgt å legge seg på samme linje som sammenlignbare kommuner nasjonalt. Det betyr at dersom fastlegen ikke har kapasitet eller mulighet til etterregistrering, henviser vi til allerede eksisterende private, regionale og nasjonale aktører, som allerede nå kan tilby denne tjenesten.  

Les mer om etterregistrering av koronavaksiner på nettsidene til Folkehelseinstituttet

Hvem skal registrere seg i vaksinekø?

Alle innbyggerne i Grimstad kommune må registrere seg. Er du midlertidig bosatt i kommunen, f.eks. student, har vi også ansvaret for å tilby deg vaksine. Du registrerer deg på lik linje med innbyggerne i kommunen.

Når du registrerer deg i vaksinekø, skjer det det via Helseboka.
Se personvernerklæring for hvordan Helseboka behandler dine personopplysninger

Jeg har fått vaksinen utenfor Grimstad kommunes tilbud

Dersom du har fått vaksinen hos for eksempel fastlege i annen kommune, eller hos arbeidsgiver i en annen kommune, er det fint om du kan avregistrere deg i vaksinasjonskø i Grimstad kommune. Det gjør du ved å logge deg inn i vaksinasjonskø/Helseboka og velger «Nei takk» og svarer på noen spørsmål om hvorfor du avregistrerer deg.    

Om du melder deg ut av vaksinasjonskø, slipper du å få SMS med invitasjon når vi er klare for å vaksinere din aldersgruppe

Lenke til Helseboka

Kan jeg ta vaksinen hvis jeg er i isolasjon eller karantene?

Nei, det kan du ikke, selv om du får SMS fra kommunen med invitasjon til vaksinering. Du kan ta imot tilbudet når du er ute av isolasjon eller karantene. 
 

Jeg ønsker ikke å ta i mot tilbudet om vaksine

Dersom du har tatt et valg om «Nei takk» til vaksine, er det fint at du avregistrerer deg slik at du slipper å få SMS med invitasjon, når vi er klare for å vaksinere din aldersgruppe.

Lenke til Helseboka

Hva skjer om jeg ikke rekker å ta dose 2 innenfor fristen?

Har du fått dose 1, er det viktig at du får dose 2 innenfor tidsfrist for den enkelte vaksine. Dette er viktig på grunn av vaksinens holdbarhet. Vi får det samme antall vaksiner etter gitt antall uker etter dose 1, for å sørge for at alle får vaksine med rett intervall. Skulle du være syk ved planlagt dose 2, må du ta kontakt.  

Det er veldig viktig at du planlegger å kunne ta dose 2 til oppsatt tid. Det er det beste for deg at du følger tidsskjemaet som er satt opp for din vaksinasjon, for at vaksinen skal virke best mulig. Det er et meget omfattende arbeid å skulle flytte på doser unødig, uten helt spesiell årsak.

NB! Vi kan risikere å måtte flytte oppsatt time til dose 2 pga intervallet og dosemengde kan endres fra Folkehelsinstituttet (FHI).

Kan jeg vaksineres hvis jeg har eller har hatt covid-19?

Du vil ikke bli testet for koronavirus før vaksinasjon, for å finne ut om du tidligere har hatt koronainfeksjon. Personer som har hatt covid-19 trenger bare én vaksinedose.

Dersom du tester positivt på covid-19 før det er gått tre uker etter første vaksinedose, anses det som én dose. Immumforesvaret trenger minst tre uker for å bli aktivert etter at du har tatt første dose. Det anbefales at vaksinen gis tidligst 3 måneder etter at man er blitt frisk av covid-19.

Dersom du har hatt covid-19, og blir kalt inn til vaksinasjon, så si ifra til vaksinasjonsstedet så de kan ta hensyn til det i planleggingen.
Har du vært smitttet, anbafaler vi deg om å oppdatere din koronastatus ved å registrere deg på nytt i vaksinasjonskøen/Helseboka.

 Se informasjon om vaksinering av personer som har gjennomgått covid-19

Vaksinasjonslokale - Fjære koronavaksine

Grimstad kommune har opprettet et midlertidig koronavaksinasjonslokale på Fjære koronavaksinasjon, innkjøring ved Lia kunstgressbane.
Se kart.

Det er innkjøring ved kunstgressbanen til LIA idrettslag.
Det er skiltet på Rv 420, og avkjørselen er 50 meter fra rundkjøringen ved E18.

Klikk for stort bildeInnkjøring til Fjære koronavaksine  

Koronapass

Grimstad kommune utsteder ikke vaksinasjonspass eller signerer på vaksinasjonspass under koronapandemien.
På nettsidene til Helsenorge  finner du all informasjonen om koronasertifikat.

Er vaksinen farlig?

Vaksinene vil være grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala.

Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.
Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Hva med vaksinering av gravide og ammende?

Det er hittil lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende. Det er foreløpig ikke aktuelt med en generell anbefaling om vaksinering av gravide. Vaksinering av gravide som er i risikogruppe på grunn av annen sykdom, bør vurderes individuelt av lege.

Ammende kvinner kan ta vaksinen, på lik linje med andre. Selv om effekten til vaksinen hos ammende ikke er undersøkt, er den medisinske vurderingen at det ikke er sannsynlig at vaksinering av moren innebærer noen risiko for barnet. Det anbefales ikke å avbryte ammingen etter vaksinering. Foreløpig er det bare kvinner som tilhører prioriterte grupper som vil få tilbud om vaksine. 

Hvem kan få koronavaksine? - Folkehelseinstituttet

Jeg jobber innen helse i Grimstad. Når får jeg vaksinen?

Du må registrere deg i vaksinasjonskø, og bli vaksinert etter FHI prioriteringsliste.

Kan jeg bli vaksinert hvis jeg er syk?

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen:

 • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom
 • er i karantene eller venter svar på koronatest
 • er blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager
 • det har gått mindre enn 3 uker siden du var ferdig med isoleringsperioden etter koronasykdom (SARS-CoV-2)

Gi beskjed så raskt som mulig til vaksinasjonsstedet. Vaksinasjonen vil da bli utsatt.

Jeg har fått AstraZeneca-vaksinen? Hva gjør jeg?

7/5-21: Meldingen fra Folkehelseinstituttet

6/5-21:  Oppdatert om AstraZeneca og dose 2
Folkehelseinstituttet (FHI) har bestemt at alle som fikk AstraZeneca (AZ) vaksine dose 1, skal få Pfizer som dose 2. Det blir satt av doser til dette formålet de neste 4 ukene. Etter uke 22 vil det ikke komme Pfize- doser fra FHI som erstatning for AZ. Det er derfor viktig at vi får vaksinert alle som ønsker dose 2 i denne perioden. All vaksinering vil foregå på Fjære koronavaksinasjon. Se kart

Dose 2 skal settes 9-12 uker etter dose 1. Dosene vi får til Grimstad kommune blir fordelt slik: 

 • Uke 19 - 102 doser (til deg som fikk AZ i uke 7 og 8) 
 • Uke 20 - 150 doser (til deg som fikk AZ i uke 8) 
 • Uke 21 - 150 doser (til deg som fikk AZ i uke 8 og 9) 
 • Uke 22 - 123 doser (til deg som fikk AZ i uke 9 og 10) 

De helseansatte som allerede har fått time til dose 2 AstraZeneca, vil få melding om at timen er flyttet til ny dato. SMS med denne teksten sendes ut: Din opprinnelige time blir flyttet for å gi deg Pfizer som dose 2. Vaksinen fås på Fjære. Kan du ABSOLUTT ikke ta timen, kontakt pr.mail på vaksine@grimstad.kommune.no. Du kan finne mer informasjon AstraZeneca på kommunens vaksineside.  

Vi ber avdelingsledere i størt mulig grad å legge til rette for å få gjennomført vaksinering disse 4 ukene. 

26/4-21 Folkehelseinstituttet skriver:
Regjeringen har i dag (23. april 2021) besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine skal få tilbud om videre vaksinering med mRNA-vaksine. Når tidspunktet for andre dose nærmer seg, vil du få informasjon fra de som skal vaksinere deg om tidspunkt og hvilken mRNA-vaksine du får tilbud om.

Hvordan vi skal tilby vaksinering fremover, er under arbeid og vil bli publisert på nettsidene våre.

12/4-21: Statens legemiddelverk skriver:
AstraZeneca er igjen pålagt av Det europeiske legemiddelkontoret (EMA)å sende ut et Kjære helsepersonell-brev  med oppdatert informasjon.
EMA konkluderer, etter en gjennomgang av bivirkningsmeldinger i Europa med at det er en sannsynlig sammenheng av kombinasjonen av blodpropper og lavt antall blodplater etter vaksinasjon med Vaxzevria (tidligere COVID-19 Vaccine AstraZeneca).

Kan jeg få dose 1 og dose 2 forskjellige steder i landet, eventuelt at jeg kan få dose 2 i utlandet?

Hovedregel er at har du fått dose 1 på én lokasjon, må du få dose 2 på samme lokasjon. Hver kommune får doser til innbygger antallet.

FHI har åpnet opp for at studenter som ikke rekker å få dose 2 i folkeregistrert kommune kan få tilbud om dose 2 i studentkommunen.

Lenke til registrering i Helseboka/vaksinekø


Slik får du vaksinetime

Du får SMS når det er din tur.

Når det er din tur til å få vaksine, får du en SMS fra kommunen hvor du blir inviterte til å bestille time ved å trykke på en lenke til Helseboka. For å kunne bestille time må du ha bank-id tilgjengelig. Når du bestiller time må du velge dato og klokkeslett for dose 1 og dose 2. Intervallet mellom dosene er ferdig satt opp.

Tidspunktet du får tildelt, får du på en bekreftelses-SMS og kan ikke endres. 

Vi oppfordrer alle til å bestille via SMS-invitasjonen som sendes ut. Hvis du ikke greier å bestille time på nett, kan du ringe vaksinetelefonen i åpningstidene.
Åpningstid: mandag - fredag fra 09.00 - 11.00 og 12.30-15.00.
Vaksinetelefonen 47 75 57 80

Se veiledning om pålogging på ID-porten

Koronavaksinen er gratis.

Har dere riktig kontaktinformasjon om meg?

Vi henter kontaktinformasjonen din fra nasjonale registrer, folkeregisteret og kontakt- og reservasjonsregisteret. Du kan oppdatere kontaktinformasjonen din på nettsidene til norge.no

Registrer deg for vaksinering, reserveliste og avregistrering

Venteliste/reserveliste

Vi lager en liste over innbyggere som kan komme på kort varsel hvis vi har vaksinedoser til overs. 

Reserveliste for korona

For å stå på reserveliste for koronavaksine må du:

 • Være folkeregistrert og bo i Grimstad kommune
 • Være klar til vaksinering i løpet av 30 minutter i tidsrommet 15.00 - 21:30, tirsdag, onsdag og torsdag.
 • Ikke allerede fått første dose med vaksine

NB! Vi ringer deg!

Vi ringer deg hvis vi har vaksine til deg. Hvis du ikke svarer, ringer vi til den neste på lista. Du kan dessverre ikke ringe oss tilbake. Du kan ikke ringe til kommunen for å sette deg på liste, du må registrere deg på nytt i vaksinekøregistreringen. På reservelisten ringer vi til de eldste først. Man får ikke vite hvor på reservelisten man står. Dersom du allerede har fått time trenger du ikke registrere deg til reserveliste. 

Du beholder din plass i køen

Du beholder din plass i den vanlige prioriteringslista for vaksine, selv om du setter deg på ventelisten. 

Har du fått vaksine utenfor Grimstad kommune, ber vi deg logge deg på Helseboka/vaksinasjonskøen, svare på 5-6 spørsmål og avregistrer deg for vaksinetilbudet i Grimstad. 

Lenke for vaksinering, reserveliste og avregistrering

På vaksinasjonsdagen

Er du syk på vaksinasjonsdagen?

Da ber vi deg avbestille timen og bestille ny når du er frisk. Da vil noen andre kunne få time i stedet. Dette kan du gjøre på lenken til helseboka som du har fått tilsendt eller ved å ringe vaksinetelefonen. 

Vaksinasjonen skjer på Fjære koronavaksinasjon

Fjære koronavaksinasjon, holder til i gymsalen på tidligere Fjære barneskole. Det er skiltet langs riksvei 420, Se kart

Fastlegene i Grimstad setter ikke koronavaksiner. 

Møt opp presis

For å bidra til godt smittevern, ber vi om at du ikke møter opp for tidlig til timen. Bruker oppmerkede områder til parkering, bruker munnbind fra du kommer til du går.

Ta med deg sms invitasjonen og legitimasjon.

Rullestol er tilgjengelig på Fjære koronavaksinasjon

Det er rullestoler til utlån i lokalet, ta kontakt ved innsjekk

Klær

For å sikre god flyt i vaksineringen, ber vi at du har klær som lett kan tas av. Ha gjerne på en t-skjorte eller lignende. Vaksinen settes i overarmen.

Sett av tid

Når du har fått vaksinen må du være i vaksinasjonslokalet på anvist plass i min. 20 minutter. Dette er for at helsepersonell skal kunne observere deg og hjelpe deg hvis det skulle oppstå en reaksjon av vaksinen.

Vi vaksinerer deg i to omganger

Når du fikk invitasjon til å bestille vaksinasjon for dose 1, fikk du også timen for dose 2. Det er viktig at du møter opp til tidspunktet du har fått, for at vaksinen skal virke.

Vi ønsker at alle innbyggere i Grimstad registrerer seg for vaksinering, uavhengig av hvor en befinner seg i vaksinasjonskøen. Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som definerer prioriteringer for vaksinasjonskøen. 
Se informasjon fra Folkehelseinstituttet

Prioritering og sommervaksinering

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som definerer prioriteringer for vaksinasjonskøen. Se informasjon fra Folkehelseinstituttet Om du ikke kan bruke bank-id til å registre deg selv, så anbefaler vi på det sterkeste å spørre familie eller venn om hjelp. Registrering på nett tar kort tid, mens det tar betydelig lengre tid å gjøre registreringen via telefon. Vaksinetelefonen 47 75 57 80 

Du kan registrere deg her

Om vaksinen

Det er foreløpig kun Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech som gis til innbyggere i Grimstad. Vaksinen blir gitt i to doser.
Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19.

Informasjon om koronavaksine fra Folkehelseinstituttet

Har du flere spørsmål?

For mer informasjon, kontakt vaksine@grimstad.kommune.no eller ring Grimstads vaksinetelefon 477 55 780.
Ikke skriv sensitiv informasjon i e-post, send heller sikker digital post