Koronavaksine

Vaksinasjonen vil hovedsakelig foregå hos fastlegen din eller i gymsalen til tidligere Fjære barneskole. Det er kun fastlegen din eller Grimstad kommune som vil kontakte deg når det gjelder vaksinasjon.  Kommunen vil kontakte deg enten på telefon eller med tekstmelding. Vaksinasjon er gratis og frivillig, og tildeling av time skjer på bakgrunn av nasjonale prioriteringer. 

Du kan gå rett til registrering på lenken under, eller du kan lese mer om vaksinasjonen lenger nede på siden.

Du kan registrere deg her

Informasjonsfilm

Registrer deg for vaksine

Vi ønsker at alle innbyggere i Grimstad registrerer seg, uavhengig av hvor en befinner seg i vaksinasjonskøen.

Du kan registrere deg her

Om du ikke har mulighet til å gjøre det selv, så anbefaler vi på det sterkeste å spørre familie eller venn om hjelp. Registrering på nett tar kort tid, mens det tar betydelig lengre tid å gjøre registreringen via telefon. Vaksinetelefonen 477 55 780 har åpent fra kl 09.00 til 15.00 alle hverdager.

Lenger nede på siden finner du ofte stilte spørsmål om koronvaksineringen i Grimstad kommune.
Under punktet Er det et eget vaksinasjonskontor i Grimstad? finner du lenke til kart, og bilde som viser innkjøring til Fjære koronavksine.

Når får jeg vaksinen?

Vaksineringen er i gang i Grimstad. Hvor raskt vi kan tilby vaksiner til ulike befolkningsgrupper er usikkert. Det avhenger særlig av hvilke vaksiner som blir godkjent og når, og hvor mange doser som blir levert fremover i tid. Kommunens vaksinekalender er avløst av Folkehelseinstituttets vaksineringsscenario. Her er to scenarier; en nøktern med hensyn til hvor mange vaksiner og doser som blir tilgjengelig, mens den andre er mer optimistisk i anslaget for leveranser og godkjenning av vaksiner.

Ofte stilte spørsmål

Vaksinasjon

Hvem skal registrere seg i helseboka?

Alle innbyggerne i Grimstad kommune må registrere seg. Er du midlertidig bosatt i kommunen, for eksempel student, har vi også ansvaret for å tilby deg vaksine. Du registrerer deg på lik linje med innbyggerne i kommunen. 

Hva må jeg registrere av opplysninger i helseboka?

Når du registrerer deg for vaksine, spør vi deg om kontaktopplysninger, og de opplysningene som vi trenger for å knytte deg til riktig legekontor, kunne plassere deg i riktig vaksinegruppe, og vite om det er noen risikoer vi bør kjenne til i forbindelse med vaksinen.

I personvernerklæringen til helseboka kan du lese mer om hvordan personopplysningene dine behandles.

Hvordan registrer jeg meg når jeg har ikke bank-ID?

Du kan få andre som har en bank-ID til å registrere deg.

Det er mulig å registrere plass i køen på vegne av andre, dersom  du er verge eller har fullmakt. Registrering gjøres Grimstad kommunes nettsider.

Det må oppgis et mobilnummer som som det kan sendes SMS til, og som brukes for å svare på timevalg, når det kommer tekstmelding om det. Mobilnummeret som oppgis kan være til verge eller en hjelper som sørger for at den som skal vaksineres kommer til timen.

Du kan registrere deg her

Hvordan får jeg vite når det er min tur?

Vi ber alle innbyggere om å registrer seg i vaksinekø. Da hjelper du kommunen og fastlegen i vaksinasjonsarbeidet. Dersom du har registrert deg, vil du få invitasjon med tid og sted når vi er klare til å vaksinere den prioriterte gruppen du hører til.

I registreringsskjemaet vil du få flere spørsmål som hjelper til med å filtrere vaksinasjonskøen. Dersom du har registrert deg vil du få tekstmelding/SMS når det er din tur.

Slik planen er pr mars vil alle ned til 65 år få vaksine hos fastlegen.Aldersgruppen 18-64 år, med underliggende sykdom, vil få vaksinen hos fastlegen.

Dersom vi får mange vaksiner som må håndteres raskt, vil fastlegene få hjelp slik at noen også vil få vaksiner på Fjære koronavaksinasjon. Dette avtales mellom fastleger og kommunen.

Skal jeg registrere meg i vaksinekø hvis jeg ikke vil ha vaksinen?

Ved å registrere at du ikke ønsker vaksine mot Covid-19, vil du slippe å få invitasjon om tilbud om vaksinering. Skulle du endre ønske ditt, kan du gå inn og endre svaret. Det er alltid den siste registreringen som gjelder. 

Hvem kan få vaksine?

For å hjelpe oss til å vite hvem som vil ha vaksine, må alle registrer seg i vaksinasjonskort enten du vil ha vaksine eller ei. Du behøver ikke å ta kontakt med fastlegen selv.

Dersom du ikke har fastlege i kommunen, må du registrer deg i vaksinasjonskø. Alle som bor eller oppholder seg i kommunen skal få tilbud om vaksine i kommunen.  

Når får jeg vaksinen?

Vaksinekalenderen viser et tenkt tidsperspektiv på vaksinering for prioriteringsgruppene. Dette er bare anslag for når det er din tur. Anslaget avhenger av godkjenning av nye vaksiner, antall mottatte vaksiner og øvrig kapasitet. Du vil få informasjon når det nærmer seg, så sant du har registrert deg i vaksinasjonskø.

Vaksinasjonskalenderen er grovt inndelt. Den gir et estimat, en prognose for hvem som får vaksine når. Etter at Norge begynte å vaksinere, har det vært ustabilt med hensyn til vaksiner inn til landet og mengde vaksiner fordelt til vår kommune har variert.

Vi får veldig kort varsel på når, og hvor mange, vaksiner som kommer. Når vaksinen kommer, må vaksinering startes umiddelbart på grunn av vaksinens holdbarhet. Derfor er det til god hjelp for kommunen at innbyggerne har registrert seg for vaksinering, slik at vi kan innkalles raskt.

Kan jeg velge hvilken vaksinetype/produsent jeg kan få?

Det er ikke mulig å velge en vaksinetype når du får tilbud om vaksine.  Alle vaksinetypene er gode, og har gått igjennom de korrekte godkjennelsesprosedyrene. 

Jeg har ikke fastlege i Grimstad

Vi ber alle innbyggere om å registrer seg i vaksinekø. Da hjelper du kommunen og fastlegen i vaksinasjonsarbeidet.

Dersom du har registrert deg, vil du få invitasjon med tid og sted når vi er klare til å vaksinere den prioriterte gruppen du hører til. I registreringsskjemaet vil du få flere spørsmål som hjelper til med å filtrere vaksinasjonskøen.

Dersom du har registrert deg, vil du få tekstmelding/SMS når det er din tur. Du vil få din vaksine på Fjære koronavaksinasjon. 

 

Må jeg selv ta kontakt med legen?

Vi ber alle innbyggere om å registrer seg i vaksinekø. Da hjelper du kommunen og fastlegen i vaksinasjonsarbeidet. Dersom du har registrert deg, vil du få invitasjon med tid og sted når vi er klare til å vaksinere den prioriterte gruppen du hører til.

I registreringsskjemaet vil du få flere spørsmål som hjelper til med å filtrere vaksinasjonskøen. 

Du kan registrere deg her

Hvis du har fastlege i Grimstad, trenger du ikke ta kontakt med legen.

 

Hvordan registrerer jeg time til vaksinering?
Hva koster vaksinering?

Vaksinasjon mot Covid-19 er gratis.

 

Er vaksinen farlig?

Vaksinene vil være grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående.

Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land. Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Hva med barn?

Vi anbefaler ikke at barn under 18 år vaksineres i første omgang. De vaksinene som har kommet lengst, er ikke testet på barn under 16 år. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene, kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med en alvorlig underliggende sykdom.

Vi anbefaler at barn ned til 16 år om å bli registeret av verge i vaksinasjonskø.

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Må jeg ta vaksinen flere ganger?

Koronavaksinen skal gis to ganger. Den andre dosen vil bli gitt noen uker etter den første, avhengig av hvilken type vaksine du har fått. Du vil få et timekort med ny dato for andre dose, og hvilken vaksine du har mottatt.  

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Hva skjer om jeg ikke rekker å ta dose 2 innenfor fristen?

Dersom du har fått dose 1, er det viktig at du får dose 2 innenfor tidsfrist som er satt for den enkelte vaksine.

Skulle du være syk ved planlagt dose 2, må du ta kontakt med den instansen hvor du fikk den første dosen.  

Kan jeg vaksineres hvis jeg har eller har hatt Covid-19?

Du vil ikke bli testet for koronavirus før vaksinasjon for å finne ut om du tidligere har hatt en koronainfeksjon. Du anbefales uansett vaksine, dersom du tilhører de anbefalte gruppene.

Er det et eget vaksinasjonskontor i Grimstad?

Grimstad kommune har et godt samarbeid med fastlegene i kommunen. Fortrinnsvis vil pasienter bli vaksinert hos fastlegene.

Når kommunen får tildelt større mengder vaksiner, vil vi åpne opp for gruppevaksinering på Fjære koronavaksinasjon, innkjøring ved Lia kunstgressbane.

Se vaksinasjonslokalet i Google Maps

Det er innkjøring ved kunstgressbanen til LIA idrettslag.
Det er skiltet på Rv 420, og avkjørselen er 50 meter fra rundkjøringen ved E18.

Klikk for stort bildeInnkjøring til Fjære koronavaksine  

Er det noen bivirkninger?
Må jeg i karantene etter vaksinering og er jeg smittsom?

Nei

Jeg er folkeregistrert i Grimstad, men oppholder meg i en annen kommune. Hva gjør jeg?

Smittevernloven sier at kommunene skal sørge for at alle som bor, eller midlertidig oppholder seg, i kommunen får tilbud om vaksinasjon. Det betyr at om du oppholder deg i en annen kommune, kan du ta kontakt med dem for å høre om de kan vaksinere deg.

Jfr. Smittevernloven § 7-1.

Hvordan foregår vaksinasjonen?

Koronavaksine på 1-2-3 -  enkel og lettlest informasjon om koronavaksinen fra Folkehelseinstituttet 

Før vaksinen settes

Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere om det dersom du er gravid, har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader.

Vaksineringen

Vaksinen gis med sprøyte i overarmen. En ny dose skal gis etter noen ukers mellomrom.   Det er viktig at du tar andre dose til oppsatt tid. 

Mer informasjon om vaksinene:

Etter vaksinasjonen

Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter, slik at du kan bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner.

Alle som vaksinerer har opplæring og nødvendige medisiner tilgjengelig for å takle en eventuell allergisk reaksjon. Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer, som du tror skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd.

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via www.melde.no.

Hva med transport til og fra vaksinering for dem som ikke kan kjøre selv?

Vi ber om at du ordner transport til vaksinasjonsstedet selv.

Dersom du absolutt ikke kan skaffe egen transport, kan du ta kontakt med Grimstad kommune på vaksinetelefonen 477 55 780, så hjelper vi deg.

Hva med vaksinering av gravide og ammende?

Det er hittil lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende. Det er foreløpig ikke aktuelt med en generell anbefaling om vaksinering av gravide. Vaksinering av gravide, som er i risikogruppe på grunn av annen sykdom, bør vurderes individuelt av lege.

Ammende kvinner kan ta vaksinen på lik linje med andre. Selv om effekten til vaksinen hos ammende ikke er undersøkt, er den medisinske vurderingen at det ikke er sannsynlig at vaksinering av moren innebærer noen risiko for barnet. Det anbefales ikke å avbryte ammingen etter vaksinering.

Foreløpig er det bare kvinner som tilhører prioriterte grupper som vil få tilbud om vaksine.

Hvem kan få koronavaksine? - Folkehelseinstituttet

Kan jeg bli vaksinert hvis jeg er syk?

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen:

  • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom
  • er i karantene eller venter svar på koronatest
  • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager
  • det har gått mindre enn 3 uker siden du var ferdig med isoleringsperioden etter koronasykdom (SARS-CoV-2)
  • er gravid uten å tilhøre risikogruppe for alvorlig koronasykdom

Gi beskjed så raskt som mulig til vaksinasjonsstedet. Vaksinasjonen vil da bli utsatt.

Hvilken gruppe tilhører jeg hvis jeg fyller år i løpet av 2021?

Prioriteringslistene tar utgangspunkt i årgang og ikke fødselsdatoer.
Det vil si at alle som fyller 75 år i 2021, vil tilhøre gruppen av 75-79 år. Hvis du er 74 år i januar 2021, og fyller 75 år i desember 2021, vil du tilhøre gruppen 75-79 år. Det samme gjelder alle aldersgrupper.

 

 

Jeg er helsearbeider i kommunen. Når får jeg vaksinen?

Du må uansett registrere deg i vaksinasjonskø.

Alle er like viktige for å få tilbud om vaksinering! For å fordele vaksiner etter prioriteringene som er anbefalt av Folkehelseinstituttet, har vi laget en liste over hvilke kritiske oppgaver avdelinger og grupper leverer, og potensielt fare for smitte.

Lederen din vil sette deg på liste, og du vil få SMS når det er din tur til å få vaksinen. Dersom du bo i en annen kommune enn Grimstad, og du får du tilbud om vaksine i egen bokommune, må du takke ja til vaksine der du får tilbudet først. Du må også be lederen din ta deg bort fra avdelingens liste.

Vi ønsker å holde en oversikt over alt personell i helse- og omsorgssektoren som har fått tilbud om vaksine.

Jeg jobber med helse for Grimstads innbyggere. Når får jeg vaksinen?

Kommunen vil tilby vaksine til deg som jobber med helse for innbyggere i kommunen.

Alle er like viktige for å over hvilke kritiske oppgaver avdelinger og grupper leverer, og potensiell fare for smitte.

Lederen din vil sette deg på liste, og du vil få SMS når det er din tur til å få vaksinen. Dersom du bo i en annen kommune enn Grimstad, og du får du tilbud om vaksine i egen bokommune, må du takke ja til vaksine der du får tilbudet først. Du må også be lederen din ta deg bort fra avdelingens liste.

Har du flere spørsmål?

For mer informasjon, kontakt vaksine@grimstad.kommune.no eller ring Grimstads vaksinetelefon 477 55 780.
Ikke skriv sensitiv informasjon i e-post. 

Informasjonsbrev om AstraZeneca

12/4-21: Statens legemiddelverk skriver:
AstraZeneca er igjen pålagt av Det europeiske legemiddelkontoret (EMA)å sende ut et Kjære helsepersonell-brev  med oppdatert informasjon.
EMA konkluderer, etter en gjennomgang av bivirkningsmeldinger i Europa med at det er en sannsynlig sammenheng av kombinasjonen av blodpropper og lavt antall blodplater etter vaksinasjon med Vaxzevria (tidligere COVID-19 Vaccine AstraZeneca).

Hvordan er vaksinen godkjent?