Koronavaksine

  Slik får du vaksinetime

  Det er slutt på massevaksinering hvor vi har invitert til time. Nå må du selv ta initiativ til å få time til koronavaksine. 
  Koronavaksinen er gratis.

  Før du bestiller vaksinasjonstime, må du registrere deg i vaksinekø.

  Registrer deg i vaksinekø

  Hver enkelt må bestille time til koronavaksine. Dersom du har behov for dose to, gir vi deg denne timen når du har fått dose én.

  Bestilling av time til koronavaksine kan gjøres ved å trykke på denne lenken: lenken legges ut 24. september

  Dersom du ikke kan bestille time digitalt eller registrere deg i vaksinekø digitalt, kan du ta kontakt med vaksinasjonsteamet på e-post  vaksine@grimstad.kommune.no eller vaksinetelefon 47 75 57 80. Vaksinetelefonen er åpen mandag til fredag fra kl 09-15.

  Vi vaksinerer fortrinnsvis med vaksinen Moderna/Spikevax. Pfizer-vaksinen brukes fortrinnsvis til unge 12-17 år. Når du kommer til vaksinasjonlokalet vil du få vite hvilken vaksinetype du får.

  Vaksinering av barn født i 2006-2009

  Vaksinering av barn født i 2006-2009 vil i hovedsak foregå på Fjære koronavaksinasjon på ettermiddager, og for noen skoler på dagtid. Vaksinering vil bli gjennomført i uke 38 og 39. Vi kan ikke flytte på timer da det er stort logistikk arbeid.
  Oversikt over tidspunkt for vaksinering av 12-15-åringer (PDF, 626 kB)

  Barn i denne aldersgruppen tilbys én vaksinedose Pfizer. Har barnet hatt covid-19, skal de ikke ha vaksine, siden gjennomgått sykdom anses som en vaksinedose.

  Ønsker vaksine, men er ikke tildelt dato

  Dersom det ønskes koronavaksine, men det er ikke tildelt dato, ber vi alle foreldre om først å å registrerer barna i vaksinekø.  Deretter kan dere ta kontakt med vaksinasjonsteamet på e-post eller på vaksinetelefonen 47 75 57 80.

  Samtykkeskjema må undertegnes av begge foresatte før koronavaksine kan gis. Ved delt foreldreansvar må begge foresatte skrive under på samtykkeskjema. Samtykkeskjemaet er sendt med barnet hjem, eller kan hentes på denne nettsiden. Det kan leveres to stk samtykkeskjema der for eksempel mor/far ikke er tilgjengelige for å skrive under på et og samme skjema. I slike tilfeller kan en få den forelderen som er lengst unna til å skrive ut og signere på skjema, og deretter sende det på mobil til den som følger opp barnet hjemme. Denne skriver ut samtykkeskjemaet og signerer. Eventuelt kan det leveres to stk samtykkeskjema, der foreldre/foresatte har skrevet under på hvert sitt skjema.

  Samtykkeskjema må tas med til vaksinetimen.

  På vaksinasjonsdagen

  • Barnet må være fylt 12 år
  • Alle som skal vaksineres må være friske, uten forkjølelsessymptomer og ikke være i noen form for karantene
  • Vær ekstra nøye med å ha spist godt denne dagen. Risikoen for å få en reaksjon som følge av situasjonen og det å få et stikk, er større hvis man har lavt blodsukker.
  • Ha med legitimasjon med bilde. Utgått pass regnes som gyldig ID i denne sammenhengen. Har du ikke legitimasjon, må du ha med foresatt/familie over 18 år som kan bekrefte identiteten.  

  Hva hvis barnet er sykt?

  Er barnet sykt? Eller er ikke samtykke i orden? Barnet er født i 2009 men ikke fylt 12 år enda? Det vil bli lagt til rette for vaksinering ved en senere anledning.

  Informasjon om

  Bakgrunn for vaksinering av barn født i 2006 – 2009

  Barn og unge blir sjelden alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen så de er beskyttet mot alvorlig forløp av sykdommen.    

  –Smitte blant barn og ungdom er økende, og ungdom har mange sosiale kontakter. Når mange smittes, vil også noen flere risikere å bli innlagt på sykehus. Dette kan også føre til at noen får den sjeldne og alvorlige komplikasjonen MIS-C, som er en betennelsestilstand som kan oppstå hos enkelte 2-6 uker etter koronainfeksjon. Derfor har vi anbefalt regjeringen at koronavaksinasjonsprogrammet utvides slik at 12-15-åringer får tilbud om vaksine, sier Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet. 

  Frem til nå er litt over 1300 unge i årskullene 2006-2009 blitt vaksinert. Dette er en liten gruppe ungdom som har vært anbefalt vaksinasjon fordi de har en svært alvorlig grunnsykdom som kan øke risikoen for alvorlig forløp av koronasykdom og sykehusinnleggelse.   


  Lenke til vaksinasjonskø

  Samtykkeskjema

  På vaksinasjonsdagen

  Er du syk på vaksinasjonsdagen?

  Da ber vi deg ta kontakt og avbestille timen, bestille ny time når du er frisk.

  Møt opp presis

  For å bidra til godt smittevern, ber vi om at du ikke møter opp for tidlig til timen. Parker på oppmerkede områder og bruk munnbind fra du kommer til du går.

  Ta med deg SMS-invitasjonen og legitimasjon.

  Rullestol er tilgjengelig på Fjære koronavaksinasjon

  Det er rullestoler til utlån i lokalet, ta kontakt ved innsjekk

  Klær

  Vaksinen settes i overarmen. For å sikre god flyt i vaksineringen, ber vi at du har klær som lett kan tas av. Ha gjerne på en t-skjorte eller lignende..

  Sett av tid

  Når du har fått vaksinen må du være i vaksinasjonslokalet på anvist plass i min. 20 minutter. Dette er for at helsepersonell skal kunne observere deg, og hjelpe deg hvis det skulle oppstå en reaksjon av vaksinen.

  Ofte stilte spørsmål

  Hvem får 3. dose med vaksine? Og hvordan?

  Folkehelseinstituttet (FHI) har bestemt at 3.  dose skal gis de personer som fyller kriterier definert av FHI.

  Ta kontakt på vaksine@grimstad.kommune.no eller tlf: 477 55 780 for bestilling av time og ta med til vaksinasjon dokumentasjon som beskrevet fra FHI.  

  Les mer på nettsidene til FHI:

  Vaksinering av unge født i 2004 og 2005

  Er du født i 2004 og 2005 og ikke har fått koronavaksine se på siden hvordan du kan bestille deg time. Når du får time til dose 1, vil du få time til dose 2 dersom du skal ha.

  Du som enda ikke har fylt 16 år, må få samtykke av begge foresatte dersom de ønsker vaksine. Samtykkeskjemaet må tas med til vaksinasjonstimen, og vises før vaksinen kan settes. Samtykkeskjema kan skrives ut og tas med, eventuelt kan foresatte bli med til vaksinasjonstimen.

  For å melde seg opp til vaksine, må ungdom være registrert i vaksinasjonskøen. Dersom den unge ikke har Bank-ID, kan foresatte bruke sin Bank-ID og dere kan registrere sammen.
   

  Har du spørsmål, ta kontakt på e-post: vaksine@grimstad.kommune.no
  Husk å ikke skrive sensitiv informasjon i e-post. 

  Bakgrunn for vaksinering av unge

  Kan jeg ta vaksinen hvis jeg er gravid eller ammer?

  Ja, det kan du. Du kan lese mer om vaksiner for gravide og ammende på Folkehelseinstituttets nettsider.
  Gravide og ammende - FHI

  Kan jeg kombinere vaksiner? At jeg får én dose med Pfizer og én dose med Moderna?

  I koronavaksinasjonsprogrammet i Norge benyttes mRNA-vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna. Det trengs to doser for å få best mulig beskyttelse. Siden målet er å oppnå best mulig beskyttelse  for flest mulig så raskt mulig, vil noen bli tilbudt en kombinasjon av de to koronavaksinene. På selve vaksinasjonsdagen får du vite hvilken vaksine du får.

  Les mer på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

  Man trenger ikke to doser av samme vaksinetype for å få innreise til enkelte land. På koronapasset er det bare den siste dosen som vises.

  Dersom du takket nei til å kombinere vaksiner når du skulle hatt dose 2, og deretter ombestemmer deg, må du ta kontakt med vaksine@grimstad.kommune.no.

  Jeg er student og ønsker å få vaksinedose 2 i Grimstad

   

  1. Registrere deg i helseboka / vaksinekøen https://www.helseboka.app/checkin/staff/535012/login
  2. Kontakt vaksine@grimstad.kommune.no for å få time og oppgi hva du trenger av vaksine. 
  Etterregistrering av koronavaksine som er tatt utenfor Norge

  Har du fastlege i Grimstad, kan du bestille time for etterregistrering av vaksiner på legekontoret. Dersom fastlegen ikke har anledning, kan de be deg benytte private aktører.

  Kommunen kan på nåværende tidspunkt ikke forsvare opprettelsen av egen tjeneste for etterregistrering av koronavaksiner satt i utlandet. Dette begrunnes blant annet med den relativt sett lave etterspørselen vi har registrert den siste tiden.
  Grimstad kommune har derfor valgt å legge seg på samme linje som sammenlignbare kommuner nasjonalt. Det betyr at dersom fastlegen ikke har kapasitet eller mulighet til etterregistrering, henviser vi til allerede eksisterende private, regionale og nasjonale aktører, som allerede nå kan tilby denne tjenesten.  

  Les mer om etterregistrering av koronavaksiner på nettsidene til Folkehelseinstituttet

  Hvem skal registrere seg i vaksinekø?

  Alle innbyggerne i Grimstad kommune må registrere seg. Er du midlertidig bosatt i kommunen, f.eks. student, har vi også ansvaret for å tilby deg vaksine. Du registrerer deg på lik linje med innbyggerne i kommunen.

  Når du registrerer deg i vaksinekø, skjer det det via Helseboka.
  Se personvernerklæring for hvordan Helseboka behandler dine personopplysninger

  Kan jeg ta vaksinen hvis jeg er i isolasjon eller karantene?

  Nei, det kan du ikke, selv om du får SMS fra kommunen med invitasjon til vaksinering. Du kan ta imot tilbudet når du er ute av isolasjon eller karantene. 
   

  Hva skjer om jeg ikke rekker å ta dose 2 innenfor fristen?

  Har du fått dose 1, er det viktig at du får dose 2 innenfor tidsfrist for den enkelte vaksine. Dette er viktig på grunn av vaksinens holdbarhet. Vi får det samme antall vaksiner etter gitt antall uker etter dose 1, for å sørge for at alle får vaksine med rett intervall. Skulle du være syk ved planlagt dose 2, må du ta kontakt.  

  Det er veldig viktig at du planlegger å kunne ta dose 2 til oppsatt tid. Det er det beste for deg at du følger tidsskjemaet som er satt opp for din vaksinasjon, for at vaksinen skal virke best mulig. Det er et meget omfattende arbeid å skulle flytte på doser unødig, uten helt spesiell årsak.

  NB! Vi kan risikere å måtte flytte oppsatt time til dose 2 pga intervallet og dosemengde kan endres fra Folkehelsinstituttet (FHI).

  Kan jeg vaksineres hvis jeg har eller har hatt covid-19?

  Du vil ikke bli testet for koronavirus før vaksinasjon, for å finne ut om du tidligere har hatt koronainfeksjon. Personer som har hatt covid-19 trenger bare én vaksinedose. Barn 12-15 som har hatt covid-19, trenger ikke vaksine.

  Dersom du tester positivt på covid-19 før det er gått tre uker etter første vaksinedose, anses det som én dose. Immunforsvaret trenger minst tre uker for å bli aktivert etter at du har tatt første dose. Det anbefales at vaksinen gis tre uker etter at man er blitt helt frisk og symptomfri av covid-19.

  Dersom du har hatt covid-19, og blir kalt inn til vaksinasjon, så si ifra til vaksinasjonsstedet så de kan ta hensyn til det i planleggingen.
  Har du vært smittet, anbefaler vi deg om å oppdatere din koronastatus ved å registrere deg på nytt i vaksinasjonskøen/Helseboka.

   Se informasjon om vaksinering av personer som har gjennomgått covid-19

  Vaksinasjonslokale - Fjære koronavaksine

  Grimstad kommune har opprettet et midlertidig koronavaksinasjonslokale på Fjære koronavaksinasjon, innkjøring ved Lia kunstgressbane.
  Se kart.

  Det er innkjøring ved kunstgressbanen til LIA idrettslag.
  Det er skiltet på Rv 420, og avkjørselen er 50 meter fra rundkjøringen ved E18.

  Innkjøring til Fjære koronavaksine  

  Koronapass

  Grimstad kommune utsteder ikke vaksinasjonspass eller signerer på vaksinasjonspass under koronapandemien.
  På nettsidene til Helsenorge  finner du all informasjonen om koronasertifikat.

  Er vaksinen farlig?

  Vaksinene vil være grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala.

  Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.
  Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

  Kan jeg bli vaksinert hvis jeg er syk?

  Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen:

  • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom
  • er i karantene eller venter svar på koronatest
  • er blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager
  • det har gått mindre enn 3 uker siden du var ferdig med isoleringsperioden etter koronasykdom (SARS-CoV-2)

  Gi beskjed så raskt som mulig til vaksinasjonsstedet. Vaksinasjonen vil da bli utsatt.

   

  Om vaksinen

  Vi vaksinerer nå  med vaksine fra både Moderna og BioNTech/Pfizer. Folkehelseinstituttet har vurdert disse vaksinene, som begge er mRNAvaksiner, som likeverdige og at de kan kombineres. Det betyr at dersom du har fått dose én med vaksine fra Pfizer, kan du få dose to med Moderna - og omvendt. Intervallet mellom dosene skal være minimum 28 dager med vaksinen fra Moderna, og minimum 21 dager for vaksinen fra BioNTech/Pfizer. Du kan ikke selv velge hvilken av disse vaksinene du kan få.
  Informasjon om koronavaksine fra Folkehelseinstituttet

  Hvordan fungerer vaksiner?

  Hvorfor vaksinerer vi oss mot covid-19?

  Status for vaksinasjon

   Oversikt over antall fullvaksinerte og påbegynt vaksinerte finner du på siden smittestatus.     

  Har du flere spørsmål?

  For mer informasjon, kontakt vaksine@grimstad.kommune.no eller ring Grimstads vaksinetelefon 477 55 780.
  Ikke skriv sensitiv informasjon i e-post, send heller sikker digital post