Vaksinasjon

NB! Koronasenteret er stengt i uke 29 og 30.

Grimstad kommune har åpent for vaksinering hver torsdag. Bestilling av time kan gjøres lengre ned på denne siden.
Barn 5-11 år følger vanlig vaksinasjonstid. 

Har du spørsmål, kan du ta kontakt på e-post: vaksine@grimstad.kommune.no eller på vaksinetelefonen 37 25 04 00, tastevalg 1.

Koronavaksine

Timebestilling

Vi vaksinerer alle med rett intervall. 
Det er fortrinnsvis timebestilling, men det er mulighet for drop-in i åpningstiden.

Hvem kan bestille time?

Alle kan bestille time for vaksine, så lenge det er rett intervall.

 • Dose 2 - det må ha gått minst 4 uker siden dose 1.
 • Dose 3 - oppfriskningsdose/boosterdose for alle over 18 år, dersom det er minst 20 uker siden du fikk dose 2. 
 • Dose 4 – til dem med underliggende sykdom som har rett dokumentasjon og 3 måneder siden dose 3.
 • Dose 4 for de over 80 år, dersom det er minst 4 måneder siden dose 3.

På vaksinestasjonen kan du velge enten Pfizer- eller Moderna-vaksine.
Pfizer-vaksinen gis til de mellom 5-17 år.
Pfizer- vaksinen anbefales til alle under 30 år

For vaksinering med Novovax (Nuvaxovid), kan du bestille time hos Arendal kommune via deres hjemmesider.

Timebestilling for vaksinering på Grimstad koronasenter

 • Torsdag 16. juni kl. 09.00-14.30
 • Torsdag 23. juni kl. 09.00-14.30
 • Torsdag 30. juni kl. 09.00-14.30
 • Torsdag 7. juli kl. 16.00-20.30
 • Torsdag 14. juli kl. 09.00-14.30
 • Torsdag 4. august kl. 16.00-20.30
 • Torsdag 11. august kl. 09.00-14.30
 • Torsdag 18. august kl. 16.00--20.30
 • Torsdag 25. august kl. 09.00-14.30

Bestill time til vaksinering på Grimstad koronasenter

Koronavaksinering foretas i Løkengården, Vesterled 15 (innkjøring fra Bark Silas vei)

Timebestilling vaksinering av barn 5-11 år

Vaksineringen foregår på Grimstad koronasenter. Foreldre som følger barnet har mulighet for å få sin koronavaksine sammen med barnet. Det skal gis samtykke fra begge foreldrene før hver vaksine for alle under 16 år, enten skriftlig eller muntlig.
Samtykket kan lastes ned fra Folkehelseinstituttets nettsider. Det er fortrinnsvis timebestilling, men drop-in er mulig.

Det vaksineres på følgende dager:

 • Torsdag 23. juni kl. 09.00-14.30
 • Torsdag 7. juli kl. 16.00-20.30
 • Torsdag 14. juli kl. 09.00-14.30
 • Torsdag 4. august kl. 16.00 -20.30
 • Torsdag 11. august kl. 09.00-14.30
 • Torsdag 18. august kl. 16.00-20.30
 • Torsdag 25. august kl. 09.00-14.30

Bestill time til vaksinering av barn 5-11 år på Grimstad koronasenter

Koronavaksinen er gratis.

Kan du ikke registrere deg digitalt?

Dersom du ikke kan bestille time digitalt eller registrere deg i vaksinekø digitalt, kan du ta kontakt med vaksinasjonsteamet på e-post  vaksine@grimstad.kommune.no eller vaksinetelefon 37 25 04 00.
aksinetelefonen er åpen hver tirsdag fra kl. 09.00-15.00 og torsdager under vaksinering (09.00-14.30 og/eller 15.00-20.30)

Husk at samtykkeskjema må være fullstendig utfylt og leveres på vaksinasjonsdagen.

Samtykkeskjema

På vaksinasjonsdagen

 • barn må være fylt 5 år
 • vær ekstra nøye med å ha spist godt denne dagen. Risikoen for å få en reaksjon som følge av situasjonen og det å få et stikk, er større hvis man har lavt blodsukker.
 • ha med legitimasjon med bilde. Utgått pass regnes som gyldig ID i denne sammenhengen. Har du ikke legitimasjon, må du ha med foresatt/familie over 18 år som kan bekrefte identiteten din. 

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du:

 • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom 
 • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av de siste 7 dagene 
 • det bør helst ha gått 3 måneder siden gjennomgått koronasykdom.

Er du syk på vaksinasjonsdagen?

Da ber vi deg ta kontakt og avbestille timen og avtale ny time.

Møt opp presis

Det er rullestol til utlån i lokalet, ta kontakt ved innsjekking.

Klær

Vaksinen settes i overarmen. For å sikre god flyt i vaksineringen, ber vi at du har klær som lett kan tas av. Ha gjerne på en t-skjorte eller lignende.

Sett av tid

Når du har fått vaksinen må du være i vaksinasjonslokalet på anvist plass i minimum 20 minutter. Dette er for at helsepersonell skal kunne observere deg og hjelpe deg, hvis det skulle oppstå en reaksjon av vaksinen.

Vaksinasjonslokale

Grimstad koronasenterhar adresse Vesterled 15, tidligere Løkengården.

Influensavaksine

Du finner mer informasjon på siden influensavaksine på nettsidene våre. 

Grimstad koronasenter vil ha tilbud om drop-in til influensavaksine de dagene det vaksineres for korona. Vaksinen er gratis

Ofte stilte spørsmål

Vaksinering av barn 5-11 år

Barn 5-11 år kan få to vaksinedoser i hht FHI sine anbefalinger. Intervallet mellom 1.dose og 2. dose er 8-12 uker.
Har barnet hatt covid-19, bør de likevel få en vaksinedose Pfizer etter 8-12 uker, men bør vente til det har gått 12 uker.

Det kreves samtykke. Dette trenger ikke å være utfylt, men begge foreldrene må gi sitt samtykke til vaksinering. Har du egenomsorgen for ditt barn, må dette fremvises før vaksinasjon. 

Kontaktinformasjon 

Vaksinering av barn 12-15 år

Barn som er fylt 12 år kan få to vaksinedoser BioNTech Pfizer. Intervallet mellom 1.dose og 2. dose er 8-12 uker.
Har barnet hatt covid-19, bør de likevel få en vaksinedose Pfizer etter 8-12 uker, men bør vente til det har gått 12 uker.

Dersom den unge ikke har Bank-ID, kan foresatte bruke sin Bank-ID og dere kan registrere sammen.

Slik bestiller du time

Vaksinering av unge 16-17 år

Alle 16-17 åringene kan ta to doser vaksine med 8-12 ukers mellomrom. FHI anbefaler Pfizer vaksinen til alle under 30 år.

 

Hvem får 3. dose/4. dose med vaksine? Og hvordan?

Folkehelseinstituttet (FHI) har bestemt at 3.  dose kan gis til de som har fylt 18 år.
For de som ønsker 4. dose, må dokumentasjon fremvises på vaksinasjonsdagen. Det gjelder ikke personer over 80 år.

Bestill timen selv:
Informasjon om hvordan du bestiller vaksinetime

Oppfriskingsdose for deg som er 65 år og eldre

Oppfriskningsdosen for aldersgruppen 65 år og eldre settes på vaksinasjonssenteret på Grimstad koronasenter. Husk at dosen ikke skal tas før tidligst 20 uker etter dose nummer to. Det må også være minst én uke mellom denne vaksinen og en eventuell influensavaksine.

Vaksinen både fra Pfizer og Moderna er godkjent som oppfriskningsdose. 

Oppfriskingsdose 18 – 64 år

Vaksinen som er godkjent som oppfriskingsdose er både Pfizer og Moderna.  Det anbefales Pfizer for alle under 30 år.

Husk:

 • oppfriskingsdosen kan tidligst tas 20 uker etter dose  to
 • det må være minst én uke mellom oppfriskningsdosen og en eventuell annen vaksine/ influensavaksine
Kan jeg ta vaksinen hvis jeg er gravid eller ammer?

Ja, det kan du. Du kan lese mer om vaksiner for gravide og ammende på Folkehelseinstituttets nettsider.
Gravide og ammende - FHI

Kan jeg kombinere vaksiner? At jeg får én dose med Pfizer og én dose med Moderna?

I koronavaksinasjonsprogrammet i Norge benyttes mRNA-vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna. Det trengs to doser for å få best mulig beskyttelse. Siden målet er å oppnå best mulig beskyttelse  for flest mulig så raskt mulig, vil noen bli tilbudt en kombinasjon av de to koronavaksinene. På selve vaksinasjonsdagen får du vite hvilken vaksine du får.

Les mer på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Man trenger ikke to doser av samme vaksinetype for å få innreise til enkelte land. På koronapasset er det bare den siste dosen som vises.

Dersom du takket nei til å kombinere vaksiner når du skulle hatt dose 2, og deretter ombestemmer deg, må du ta kontakt med vaksine@grimstad.kommune.no.

Etterregistrering av koronavaksine som er tatt utenfor Norge

Har du fastlege i Grimstad, kan du bestille time for etterregistrering av vaksiner på legekontoret. Dersom fastlegen ikke har anledning, kan de be deg benytte private aktører.

Kommunen kan på nåværende tidspunkt ikke forsvare opprettelsen av egen tjeneste for etterregistrering av koronavaksiner satt i utlandet. Dette begrunnes blant annet med den relativt sett lave etterspørselen vi har registrert den siste tiden.
Grimstad kommune har derfor valgt å legge seg på samme linje som sammenlignbare kommuner nasjonalt. Det betyr at dersom fastlegen ikke har kapasitet eller mulighet til etterregistrering, henviser vi til allerede eksisterende private, regionale og nasjonale aktører, som allerede nå kan tilby denne tjenesten.  

Les mer om etterregistrering av koronavaksiner på nettsidene til Folkehelseinstituttet

Hvem skal registrere seg i vaksinekø?

Alle som er i Grimstad og har behov av koronavaksine, kan bestille time.

Slik får du vaksinetime

Dersom du ikke ønsker å motta tilbud om koronavaksine når det blir sendt ut SMS, ber vi deg aktivt om å avregistrere deg. 
Ved å følge lenken under, kan du avregistrere deg.
Lenke til vaksinasjonskø

Dersom du ikke har Bank-ID, kan en du stoler på bruke sin Bank-ID og dere kan registrere sammen.

Kan jeg vaksineres hvis jeg har eller har hatt covid-19?

Du vil ikke bli testet for koronavirus før vaksinasjon, for å finne ut om du tidligere har hatt koronainfeksjon. 

Dersom du tester positivt på covid-19 før det er gått tre uker etter første vaksinedose, anses det som én dose. Immunforsvaret trenger minst tre uker for å bli aktivert etter at du har tatt første dose. Det anbefales at vaksinen gis tre måneder etter gjennomgått covid-19 sykdom, men vaksinen kan tas etter 3-4 uker.

Dersom du har hatt covid-19, og ønsker vaksinering, ta kontakt med kommunen.
Har du vært smittet, anbefaler vi deg om å oppdatere din koronastatus ved å registrere deg på nytt i vaksinasjonskøen/Helseboka.

 Se informasjon om vaksinering av personer som har gjennomgått covid-19

Vaksinasjonslokale

Grimstad kommune har nå et vaksinelokale, Grimstad koronasenter, som ligger i Vesterled 15. 
Se kart

Parkering foregår fortrinnsvis i Arresten. HC-parkering er mulig ved vaksinelokalet.

Koronapass

Fra 1. februar vil Grimstad kommune kunne utstede test- og/eller vaksinesertifikat til de som har behov for dette.
På nettsidene til Helsenorge  finner du all informasjonen om koronasertifikat.

Er vaksinen farlig?

Vaksinene vil være grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala.

Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.
Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Kan jeg bli vaksinert hvis jeg er syk?

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen:

 • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom
 • er blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager
 • det har gått mindre enn 3 uker siden gjennomgått koronasykdom (SARS-CoV-2)

Gi beskjed så raskt som mulig til vaksinasjonsstedet. Vaksinasjonen vil da bli utsatt.

 

Om vaksinen

I Grimstads vaksinasjonsprogram brukes både vaksinen fra produsentene Pfizer/BioNTech, også kalt Comirnaty, og vaksinen fra Moderna, også kalt Spikevax. 

Begge vaksiner er mRNA-vaksiner, og baserer seg på den samme teknologien. De er svært like i hvordan de er bygget opp og fungerer. De vurderes som likeverdige og FHI anbefaler å kombinere de to vaksinene der dette er praktisk for å gjennomføre vaksinasjonsprogrammet.

Les om de ulike vaksinene: Informasjon om koronavaksine fra Folkehelseinstituttet

Hvordan fungerer vaksiner?

Hvorfor vaksinerer vi oss mot covid-19?

Kontaktopplysninger

For mer informasjon, kontakt vaksine@grimstad.kommune.no eller ring Grimstads vaksinetelefon 37 25 04 00
Ikke skriv sensitiv informasjon i e-post, send heller sikker digital post