Informasjon om korona og kommunens tiltak

Oppdatering fra kriseledelsen


Koronatesting:  Bestille time for koronatesting
Vaksinering: Bestille time for koronavaksine

Nasjonale råd og retningslinjer finner du på helsenorge.no/korona