Vaksinasjon

Grimstad kommune har åpent for vaksinering hver torsdag. Bestilling av time kan gjøres lengre ned på denne siden.
Barn 5-11 år følger vanlig vaksinasjonstid. 

Har du spørsmål, kan du ta kontakt på vaksinetelefonen 37 25 04 00 (tastevalg 1) hver tirsdag kl 9-15 og på torsdager mens det er vaksinering. 
Du kan også kontakte oss på e-post vaksine@grimstad.kommune.no  NB! Ikke skriv sensitiv informasjon i e-post.

Koronavaksine

Nye anbefalinger

Fra 1. juli kan personer som er 75 år og eldre få oppfriskningsdose 4. Vi anbefaler at du bestiller time, eller får hjelp til bestille time via helseboka.no. Hvis du bestiller time, kan du unngå mye ventetid. 

Det er per dags dato ingen muligheter for kommunen til å sende ut invitasjoner til vaksinasjon. Dette er opp til hver enkelt innbygger å holde øye med selv.

Det kommer fortløpende endringer i hvilke grupper som får tilbud om oppfriskningsdoser. Vi oppdaterer fortløpende når ny informasjon foreligger.

Timebestilling eller drop-in

Det er fortrinnsvis timebestilling, men det er mulighet for drop-in i åpningstiden.

Hvor ligger Grimstad koronasenter?

Grimstad koronasenter har adresse Vesterled 15, tidligere Løkengården.

Hvem kan bestille time?

 • Alle kan bestille time for vaksine, så lenge det er rett intervall.
 • Dose 2 - det må ha gått minst 4 uker siden dose 1.
 • Dose 3 - oppfriskningsdose/boosterdose for alle over 18 år, dersom det er minst 20 uker siden du fikk dose 2. 
 • Dose 4 – til dem med underliggende sykdom som har rett dokumentasjon og 3 måneder siden dose 3.
 • Dose 4 for de over 75 år, dersom det er minst 4 måneder siden dose 3.

Kommunen sender ikke lenger invitasjon på SMS. Dersom du ønsker vaksine, må du derfor selv ta kontakt på vaksinetelefonen, vaksine-eposten eller møte opp på drop-in, for å få vaksine.

Bestill time til vaksinering på Grimstad koronasenter

Timebestilling vaksinering av barn 5-11 år

Vaksineringen foregår på Grimstad koronasenter og følger vanlig vaksinering. Foreldre som følger barnet har mulighet for å få sin koronavaksine sammen med barnet. Det skal gis samtykke fra begge foreldrene før hver vaksine for alle under 16 år, enten skriftlig eller muntlig. 
Samtykket kan lastes ned fra Folkehelseinstituttets nettsider. Husk at samtykkeskjema må være fullstendig utfylt og leveres på vaksinasjonsdagen.

Samtykkeskjema (FHI)

Kan du ikke registrere deg digitalt?

Dersom du ikke kan bestille time digitalt eller registrere deg i vaksinekø digitalt, kan du ta kontakt med vaksinasjonsteamet på e-post  vaksine@grimstad.kommune.no eller vaksinetelefon 37 25 04 00.
Vaksinetelefonen er åpen hver tirsdag fra kl. 09.00-15.00 og torsdager under vaksinering (09.00-14.30 og/eller 15.00-20.30).

Åpningstider

Det vaksineres på følgende dager:

 • Torsdag 4. august kl. 16.00 -20.30
 • Torsdag 11. august kl. 09.00-14.30
 • Torsdag 18. august kl. 16.00-20.30
 • Torsdag 25. august kl. 09.00-14.30

På vaksinasjonsdagen

 • barn må være fylt 5 år.
 • vær ekstra nøye med å ha spist godt denne dagen. Risikoen for å få en reaksjon som følge av situasjonen og det å få et stikk, er større hvis man har lavt blodsukker.
 • ha med legitimasjon med bilde. Utgått pass regnes som gyldig ID i denne sammenhengen. Har du ikke legitimasjon, må du ha med foresatt/familie over 18 år som kan bekrefte identiteten din. 

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du:

 • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom. 
 • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av de siste 7 dagene. 
 • det bør helst ha gått 3 måneder siden gjennomgått koronasykdom.

Når du har fått vaksinen må du være i vaksinasjonslokalet på anvist plass i minimum 20 minutter. Dette er for at helsepersonell skal kunne observere deg og hjelpe deg, hvis det skulle oppstå en reaksjon av vaksinen.

Er du syk på vaksinasjonsdagen?

Da ber vi deg ta kontakt og avbestille timen og avtale ny time.

Om vaksinen

I Grimstads vaksinasjonsprogram brukes både vaksinen fra produsentene Pfizer/BioNTech, også kalt Comirnaty, og vaksinen fra Moderna, også kalt Spikevax. 

Begge vaksiner er mRNA-vaksiner, og baserer seg på den samme teknologien. De er svært like i hvordan de er bygget opp og fungerer. De vurderes som likeverdige og FHI anbefaler å kombinere de to vaksinene der dette er praktisk for å gjennomføre vaksinasjonsprogrammet.