Koronavaksine

Oppfriskningsdose for høst/vintersesongen 2023–2024

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler følgende målgrupper en ny oppfriskningsdose med koronavaksine høsten 2023. 

Målgrupper 

 • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere 
 • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe, 
 • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom, 
 • Aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering. 
 • Gravide i 2. og 3. trimester

Aldersgruppen 75 år og eldre samt sykehjemsbeboere, som allerede har fått oppfriskningsdose 5, bør ta ny oppfriskningsdose høsten 2023. Intervallet mellom dose 5 og oppfriskningsdose skal være minimum 4 måneder. 

Barn og unge under 18 år med alvorlig grunnsykdom

 • Kontakte en lege som kjenner barnet godt og få en vurdering
 • Dersom legen vurderer at barnet kan vaksineres, må legen lage en skriftlig bekreftelse på dette som foreldre/foresatte tar med til vaksinering.

Samtykke fra foresatte for barn under 16 år

Alle under 16 år må ha med samtykke fra begge foresatte for å få koronavaksinen. Dere må fylle ut samtykkeskjema for hver dose, og dette må registreres før dere kommer til vaksinering. 

Informasjon om koronavaksine fra Folkehelseinstituttet

Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdommen.
Les om koronavaksineprogrammet hos Folkehelseinstituttet

Timebestilling vaksinering av barn 5-15 år

Vaksineringen foregår på vaksinekontoret på Brannstasjonen legesenter, og følger vanlig vaksinering. Foreldre som følger barnet har mulighet for å få sin koronavaksine sammen med barnet. Det skal gis samtykke fra begge foreldrene før hver vaksine for alle under 16 år, enten skriftlig eller muntlig. 
Samtykket kan lastes ned fra Folkehelseinstituttets nettsider. Husk at samtykkeskjema må være fullstendig utfylt og leveres på vaksinasjonsdagen.

Samtykkeskjema (FHI)

På vaksinasjonsdagen

 • barn må være fylt 5 år.
 • vær ekstra nøye med å ha spist godt denne dagen. Risikoen for å få en reaksjon som følge av situasjonen og det å få et stikk, er større hvis man har lavt blodsukker.
 • ha med legitimasjon med bilde. Utgått pass regnes som gyldig ID i denne sammenhengen. Har du ikke legitimasjon, må du ha med foresatt/familie over 18 år som kan bekrefte identiteten din. 

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du:

 • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom. 
 • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av de siste 7 dagene. 
 • det bør helst ha gått 3 måneder siden gjennomgått koronasykdom.

Når du har fått vaksinen må du være i vaksinasjonslokalet på anvist plass i minimum 20 minutter. Dette er for at helsepersonell skal kunne observere deg og hjelpe deg, hvis det skulle oppstå en reaksjon av vaksinen.

Er du syk på vaksinasjonsdagen?

Da ber vi deg ta kontakt, avbestille timen og avtale ny time.