Senfølger etter covid-19

Noen personer som har covid-19 opplever symptomer som varer over lengre tid. Dette kalles senfølger, og blir omtalt som «long covid» eller «post-covid». Du kan lese mer om de vanligste plagene på helsenorge.no

Hvor kan jeg få hjelp med langvarige plager?

Avhengig av hvilke plager eller symptomer du har, kan det være aktuelt med behandling.

Fastlege

Hvis du har hatt et mildt eller moderat sykdomsforløp, anbefaler Helsedirektoratet at du kontakter fastlegen din, dersom du etter fire uker har symptomer som forstyrrer vanlige hverdagsaktiviteter. Fastlegen din vil så vurdere eventuelt behov for behandling/rehabilitering. Noen vil ha behov for å bli vurdert av fagpersoner med spesialkunnskap (spesialister).

Rehabiliteringstilbud

Ved spørsmål om rehabilitering, kan du eller fastlegen din ringe til ReHabiliteringstelefonen. Her kan du få informasjon og veiledning om tjenester og tilbud innen rehabilitering i den helseregionen du bor.

Hvor kan jeg finne mer informasjon?

På Helsenorge.no og FHIs nettsider finner du mer informasjon om senfølger etter covid-19, generelle råd og rehabilitering.

Brosjyre med råd til selvhjelp etter covid-19

Verdens helseorganisasjon (WHO) har utgitt en brosjyre om hjelp til egenmestring etter covid-19: