Fysioterapi for barn og unge

Hva er fysioterapi?

Fysioterapi er et tilbud som består av forebyggende oppgaver samt stimulering/trening/behandling i en tidsavgrenset periode.  Målet med tilbudet er å bedre barnets funksjonsnivå.  

Hva omfatter tjenesten?

Tjenesten omfatter observasjon, undersøkelse, motoriske tester, oppfølging i hjemmet, i barnehage, i skole, eller i bassenget med 

  • individuell stimulering/trening/behandling       
  • gruppetilbud 
  • veiledning av foresatte og samarbeidspartnere  
  • hjelpemiddelformidling

Hvem kan få tilbudet?

Barn/unge 0 – 18 år med 

  • sen eller avvikende bevegelsesutvikling
  • motoriske/sosiale vansker    
  • ulike diagnoser/skader 
  • symptomer fra muskel/skjelettapparatet  

Barn med behov for langvarig behandling henvises til  privatpraktiserende fysioterapeuter    

Slik søker du

Som bruker eller foresatt kan du henvende deg direkte til fysioterapiavdelingen. 
Fagpersoner i kommunen henviser på kommunens henvisningsskjema (PDF, 266 kB)
Fagpersoner fra 2. og 3. linjetjenesten henviser skriftlig.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis for barn under 16 år og for barn/unge over 16 år som kommer inn under skolehelsetjenesten. Ellers betales egenandel etter gjeldende takster, avhengig av behandlingsform.

Fysikalske institutter i Grimstad

Oversikt over fysikalske institutter med helt eller delvis driftstilskudd fra kommunen

Kontaktinfo

Avdelingsleder
Elin Høyland

Telefon: 37 25 03 00
E-post: barnefysioterapi@grimstad.kommune.no
(Ikke skriv helseopplysninger/sensitiv informasjon i e-posten)