Fysioterapi for barn og unge

Målet med tilbudet er å bedre barnets funksjonsnivå slik at barnet kan ta i bruk sine ressurser og ta ut sitt potensiale. Vi jobber også med forebyggende oppgaver for å fremme fysisk og psykisk helse med fokus på lek, bevegelsesglede og mestring. Vi er en del av skolehelsetjenesten og har tett samarbeid med helsesykepleier.

Vi utfører observasjon, undersøkelse og oppfølging etter behov. Oppfølgingen kan finne sted hos fysioterapeuten, i hjemmet, barnehage, helsestasjon, skole, eller i bassenget og kan blant annet omfatte:

  • individuell stimulering/trening/behandling/testing       
  • gruppetilbud 
  • veiledning av foresatte og samarbeidspartnere
  • bistå i utredning i samarbeid med PPT 
  • hjelpemiddelformidling i samarbeid med kommunens ergoterapeuter

Hvem kan få tilbudet?

Barn/unge 0 – 18 år med

  • sen eller avvikende bevegelsesutvikling
  • motoriske/sosiale vansker    
  • ulike diagnoser/skader 
  • symptomer fra muskel/skjelettapparatet

Se informasjon om fysioterapeutens rolle i skolehelsetjenesten.

Hvordan få tilbudet?

Du kan henvende deg direkte til fysioterapiavdelingen eller til privatpraktiserende barnefysioterapeut. 
Fagpersoner i kommunen henviser på kommunens henvisningsskjema (PDF, 266 kB)

Privatpraktiserende barnefysioterapeuter

Vi samarbeider med to privatpraktiserende barnefysioterapeuter i Grimstad kommune. Begge har refusjonsavtale med Helfo.
Barn under 16 år betaler ingen egenandel. Egenandeler for barn over 16 år omfattes av ordningen med frikort for egenandelstak 2.

Activus – barnefysioterapi

Hildegunn Adde
Telefon 99 55 88 33
Besøksadresse: Storgata 33, 4876 Grimstad

Fevik fysioterapi/terapisenter

Ingela Fors Sørensen
Telefon 37 04 78 75
Besøksadresse: Feviktoppen 2, 4870 Fevik

Kontaktinfo

Fysio-  og ergoterapiavdelingen
Avdelingsleder Febe Pettersen
Mobil:  41 29 99 10
E-post: barnefysioterapi@grimstad.kommune.no

Skal du sende melding om noe sensitivt?