2 år og verdensmester!

Helsestasjonen innkaller alle barn ved 2-års alder til en konsultasjon. Vi vil sammen med foresatte betrakte barnets utvikling og trivsel. Det er fint om dere i forkant snakker med barnet om hva vi skal gjøre på helsestasjonen.

Husk å gi beskjed til helsestasjonen om du bytter mobilnummer, slik at du får innkallingen til 2-årskontrollen.

Innhold i 2-års konsultasjonen

  • Høyde og vekt
  • Legeundersøkelse
    Under legeundersøkelsen foretar legen en generell helseundersøkelse. Dette gjør ikke vondt, og vi prøver å gjøre undersøkelsen så ufarlig og lekbetont som mulig
  • Språkkartlegging
    Gjennom lek forsøker vi, sammen med foresatte, å kartlegge barnets språkutvikling. Det er store individuelle forskjeller på språket ved denne alderen, og barna er i en alder der språket ofte utvikles fra dag til dag. Noen barn ønsker heller ikke å prate så mye på helsestasjonen, mens de prater mye hjemme eller i barnehagen. Dette er helt normalt.
  • Samtale rundt aktuelle tema
    Dette kan eksempelvis være selvstendighet og mestring, kosthold, søvnvaner, tannhelse, forebygging av vold og overgrep, grenser for egen kropp

2 år og verdensmester!

Det er en balansekunsten å være foreldre til en to-åring som er verdensmester.
Barnet er ikke alltid lett å forstå, men vi har heller ikke alltid tid til å ta hensyn, selv om vi forstår. Det gjelder å finne balansen mellom å sette grenser og å gi barnet mulighet til å utfolde seg, mellom å være streng og vise barnet at du er glad i det, mellom å delta i leken og la det prøve seg på egen hånd, mellom å gi etter og å stå på ditt.

Husk å vise barnet hvor mye det betyr for deg
Vis barnet hvor viktig det er for deg. 
Kjærlighet gir trygge barn

Selvstendighetsalderen – småbarn og «trass»

I 2-3 årsalderen begynner barnet å få et behov for å erfare at de kan påvirke verden. Dette er en positiv og normal utvikling på veien til å bli et selvstendig menneske. Barna kan ofte ha store følelsesutbrudd over ting som foresatte kan oppfatte som bagateller, men som er viktige for barnet.
Les mer om hvordan du kan møte barnet 

Kropp og grenser

Barn begynner tidlig å utforske kroppen sin. Det anbefales å bruke naturlige situasjoner til å forklare og snakke om kropp til barnet ditt.
Barn og seksualitet

Søvn

Behovet for søvn er veldig individuelt. Noen barn har i denne alderen behov for en lur på dagtid, mens andre klarer seg uten. Da bør man kanskje flytte leggetiden fram en periode for å kompensere for dette.
Når skal barnet legge seg? 

Mat og tenner

Barns behov for selvstendighet kan også vise seg under måltidene. Tenk på hvordan måltidene kan bli en positiv opplevelse for dere og barnet.

Tannpuss kan også være en utfordring i denne alderen. Mange barn vil gjerne være selvstendige og klare dette selv. Det er viktig at de voksne ikke overlater ansvaret til barnet enda, men at voksne pusser fram til barnet er 10 år.  Barnet vil bli innkalt til tannpleier ved 3 års alder.

Skjermbruk

Vi kan regne med at bruk av digitale flater påvirker barnets hjerne, på samme måte som alt annet barnet holder på med i sin hverdag. Hvis skjermtid spiser opp alt for mye av tiden barnet kunne brukt på andre aktiviteter eller samvær med andre, kan det påvirke barnets mulighet til å utfolde og utvikle seg. 
Småbarn og skjermbruk - lenke til Bufdir

Har du spørsmål om din to-åring?  Ta gjerne kontakt med oss på helsestasjonen, Grimstad familiesenter eller les mer på på nettsidene til Burdir

Alkohol foran barna?