Helsestasjon 0-5 år

På grunn av smittevern må vi slå sammen noen konsultasjoner i helsestasjonsprogrammet. Dette skjer i samråd med foreldre.

Ved akutt sykdom eller karantene/isolasjon kan dere få en annen helsesykepleier enn avtalt. eller at deler av konsultasjonen må foregå over telefon. Dette gjelder også legetimer.

Vi har barselgrupper og gruppe ved 4 måneder, men med redusert antall deltagere. Her kan dessverre kun én forelder delta.

Vi har trilleturer på tirsdager kl 11. Alle deltagere må registere seg. Siden vi går ute, og har mulighet for to meters avstand, har vi ingen restriksjoner på antall deltakere.

Vi har ikke mulighet til å tilby gruppekonsultasjon ved 18 måneder. Dere vil få tilbud om individuell konsultasjon ved behov.