Helsestasjon 0-5 år

Informasjon fra helsestasjonen

Ved akutt sykdom eller karantene/isolasjon kan dere få en annen helsesykepleier enn det som er avtalt, eller at deler av konsultasjonen må foregå på telefon. Dette gjelder også legetimer.

På grunn av liten kapasitet og høy belastning, må vi dessverre avlyse ordinære 4-års konsultasjoner ut 2021.
Ved behov eller spørsmål, kontakt helsestasjoenn eller fastlegen.

Det er også mye endring av avtaler på grunn av sykdom, noe som medfører at enkelte konsultasjoner vil bli slått sammen, blant annet 5- og 6-måneders konsultasjoner.

Vi håper vi snart får mulighet til å tilby ordinære tjenester og beklager ulempene som denne reduksjonen medfører.