Helsestasjon 0-5 år

Vi følger anbefalinger fra Helsedirektoratet for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

Følger opp nyfødte – unngår hjemmebesøk, men tilbyr konsultasjon på helsestasjonen– tolk ved behov
Gjennomfører barnevaksinasjonsprogrammet; v/ 6 uker, 3, 5, 12 og 15 mndr
Tilbyr 6 ukers konsultasjon med lege og helsesykepleier, og syn- og hørselsundersøkelse til 4-åringer
Individuell oppfølging av barn, unge og familier med spesielle behov.
Jordmortjenesten gjør individuelle vurderinger i forhold til konsultasjoner evt telefonkonsultasjoner.

Det vil inntil videre ikke gjennomføres gruppetilbud, Åpen helsestasjon eller trilleturer. Vi vil komme med ny informasjon når dette endres.
Alle er velkomne til å kontakte helsestasjonen på telefon,- vi vil ha ekstra bemanning for å kunne møte henvendelser på best mulig måte ut ifra dagens situasjon.

Se mer informasjon om koronaviruset på Folkehelseinstituttets sider. 
Coronavirus COVID-19 - information in other languages