Helsestasjon 0-5 år

Koronatiltak på helsestasjonen

Konsultasjoner i helsestasjonsprogrammet kan bli slått sammen. Dette skjer etter avtale med foreldre.

Ved akutt sykdom eller karantene/isolasjon kan dere få en annen helsesykepleier enn det som er avtalt, eller deler av konsultasjonen må foregå per telefon. Dette gjelder også legetimer.

Barselgrupper og  grupper ved 4 måneder gjennomføres, men med redusert antall deltagere. Her kan én forelere delta.

Trilleturer er på tirsdager kl.11. Vi går ute og har mulighet for 2 meters avstand. Ingen restriksjoner på antall deltakere.

Vi har ikke anledning til å tilby gruppekonsultasjoner ved 18 måneders kontroll. Foreldre får tilbud om individuell konsultasjon ved behov.