Helsestasjon 0-5 år

Legetjenester på helsestasjonen
Vi har en utfordrende situasjon når det gjelder legetjenester på helsestasjonen. 
Dette medfører forsinkede kontroller i forhold til faglige retningslinjer og mye endring av avtaler.

Vi beklager på det sterkeste denne situasjonen, og legger til rette så godt det lar seg gjøre.