Din fantastiske 4-åring!

Husk å gi beskjed til helsestasjonen om du bytter mobilnummer, slik at du får innkallingen til 4-årskontrollen.

Helsestasjonen innkaller alle barn ved 4 års alder til en konsultasjon. Vi vil sammen med foresatte vurdere barnets utvikling og trivsel. Vi ønsker å legge til rette for at dere kan ta opp temaer som dere har spørsmål om eller bekymring rundt. Det er fint om dere i forkant snakker med barnet om hva vi skal gjøre på helsestasjonen.

Innholdet i 4-årskonsultasjon

Barnet vil bli veid og vi måler høyde. Forbered barnet på å kle av seg.

Symboler under synskontrollenr

Synsundersøkelsen

Under synsundersøkelsen vil barnet få på seg lapp eller briller da vi tester ett øye av gangen. Tenk over om det har vært noen tegn på nedsatt syn. Vi benytter fire symboler under synsundersøkelsen. Det er fint om dere kan være sammen med barnet for å se på figurene slik at de er kjent for barnet når dere kommer på helsestasjonen.

Hørselsundersøkelsen

Ved hørselsundersøkelsen hører barnet lyder gjennom hodetelefoner.  Dette er ikke vondt og gjennomføres lekbasert. Plages barnet ditt med ørevoks, anbefaler vi å dryppe ørene med olje i 3 dager før undersøkelsen. Dette kan gjøres på kvelden før barnet legger seg. 

Språk

4-åringen kan ofte mange ord og har god språkforståelse. Noen barn sier foreløpig ikke R og/eller bytter for eksempel K med T. Språk er modning og barna utvikler seg forskjellig. 
Under konsultasjonen bruker vi en observasjonsmetode for å få et helhetlig bilde av barnets språkutvikling. 

Andre aktuelle tema som vi også tar opp er motorikk og koordinasjon via lek, aktivitetsnivå, selvstendighet og mestring, kosthold, søvnvaner, tannhelse og vold, overgrep og grenser for egen kropp.

Om 4-åringen

Selvstendighet og mestring

Barnet har etter hvert blitt en selvstendig person og mestrer mange oppgaver. 
De fleste barn er nysgjerrige på alt som er nytt. 
De vil ha kunnskap og informasjon, de spør ofte: «hvorfor det?». 
De tenker mange vanskelige tanker om for eksempel krig og død. De er vare for forandring. 

Barnet ditt trenger fortsatt mye omsorg og har noen ganger behov for å få være liten.
Barnets selvbilde styrkes ved tiltak som øker ferdighetene deres. Det er viktig for barn å kunne forstå regler for samvær med andre. 
Det er viktig å gi barnet ansvar og plikter innenfor barnets yte- og mestringsevne, og la han/hun oppleve positiv interesse fra foreldrene!
•    Vær konsekvent og konkret overfor barnet når man skal gjøre avtaler
•    Barn liker tydelige og klare grenser
•    Barn lærer positiv adferd ved å få støtte og ros, og ved å etterligne andres tilsvarende adferd
•    Delta i leken, men la barnet prøve seg på egenhånd.

Det gjelder å finne en balanse mellom å sette grenser og gi barnet mulighet til å utfolde seg, og mellom å være streng og vise at du er glad i barnet.

Hvordan kan foresatte bidra til å bygge opp selvfølelsen til barnet sitt, uavhengig av hva han får til? 
Se informasjon på nettsidene til Bufdir: Selvfølelse hos barn 

Søvn og renslighet

De fleste barna sover nå hele natten. Hver femte 4-åring bruker fortsatt bleie om natten og noen også om dagen. Mange foreldre bekymrer seg for dette, men i denne alderen modnes barnet raskt, og de fleste har sluttet med bleie både natt og dag før de er 5 år.

Mat og tenner

De fleste barna spiser familiens mat, men kan ha perioder hvor de er småspiste. Det er normalt med slike faser. Vanligvis innkalles barnet til tannpleier ved 3 – års alder. Man anbefaler at voksne hjelper barna med tannpuss helt til 10 – års alder.

Kropp, grenser og utforsking

Barn liker å utforske kroppen sin, og de synes ofte det er spennende å utforske hvordan andres kropper ser ut. Les mer om barns utforsking og seksualitet på nettsidene til Bufdir.

Skjermbruk 

Å bruke tid foran skjerm kan være fint og verdifullt for barnet, men skjermen kan ikke erstatte voksne som ser, hører og engasjerer seg. Les mer på nettsidene til Bufdir.

Alkohol foran barna?