Trinn 5 - Kommunalt disponerte boliger

Trinn 5 i innsatstrappen handler om utleieboliger og boliger med kommunal tilvisning og tildelingsrett.

Innbyggere i Grimstad trenger et trygt hjem. De som ikke klarer å skaffe seg egen bolig, eller å ta vare på egen bolig, kan søke om nødvendig støtte og oppfølging.

Grimstad kommune:

  • Sikrer innbyggere i Grimstad kommune som ikke kan bosette seg selv, en egnet bolig. Boligene inngår i den overordnede boligplanleggingen. Dette er boliger uten bemanning, som blir tildelt til innbyggere etter vedtak i forvaltningen.
  • Tilbyr tilrettelagte boliger for leie og evt. kjøp etter tildeling
  • Tildeler og tilviser boliger
  • Benytter tilgjengelige økonomiske støtteordninger for å sikre økonomisk vanskeligstilte bolig
  • Bidrar til å utvikle et differensiert boligtilbud gjennom samarbeid med private utbyggere

Støtteordninger

Kommunale boliger

Kommunale utleieboliger/tilrettelagte boliger

Private utleieboliger med kommunal tilvisingsavtale

  • Søknad fra private til husbanken om en avtale med kommune, der kommunen har tildelingsrett til behovstrengende.

Digitale og tekniske løsninger