Til deg som skal ha praksis i Grimstad kommune

Grimstad kommune tar årlig imot et stort antall studenter, elever og lærlinger i praksis hvert år. Det er studenter fra sykepleierstudiet og vernepleierstudiet på bachelor og masternivå. Det gjelder også elever, lærlinger og «Menn i helse» innenfor helsefagarbeiderutdanningen. I tillegg tilbyr kommunen praksis for personer som følges opp fra NAV, og flere av våre helseinstitusjoner tar imot språkpraksiselever.

Alle enheter innenfor helse- og- omsorgsektoren mottar elever og studenter i praksis.

For at du skal være forberedt til praksis, ønsker vi vi at du har lest informasjonen om praksis i Grimstad kommune: Praksis i Grimstad kommune