Til deg som skal ha praksis i Grimstad kommune

Årlig tar Grimstad kommune imot et stort antall studenter, elever og lærlinger i praksis. Det er studenter fra sykepleier- og vernepleierstudiet på bachelor- og masternivå, og elever og lærlinger innenfor helsefagarbeiderutdanningen. I tillegg tilbyr kommunen praksis for personer som følges opp fra NAV, og flere av våre helseinstitusjoner tar imot språkpraksiselever.

Alle enheter innenfor helse- og omsorgsektoren tar imot elever og studenter i praksis.

For at du skal være forberedt til praksis, ønsker vi vi at du har lest informasjonen om praksis i Grimstad kommune: Praksis i Grimstad kommune