Tilbud innen kreft og lindrende omsorg

Hvilke tjenester kan kommunen tilby?

Dersom du lever med kreft eller annen alvorlig sykdom, har kommunen varierte tilbud som kan gjøre hverdagen din enklere.

  • Gi råd og veiledning om diagnose, behandling og rehabilitering
  • Koordinering og tilrettelegging i forhold til tjenester du har behov for, for eksempel hjemmetjeneste, hjelpemidler og fysioterapi
  • En du kan prate med om det å leve med en alvorlig sykdom, enten du er kreftrammet eller pårørende
  • Hjemmesykepleie med kompetanse innen kreft og lindrende omsorg
  • Sikre oppfølgning av barn og unge som er pårørende eller etterlatte
  • Formidle kontakt med fastlege og lindrende team på sykehuset
  • Frivillige som kan avlaste eller være en støtte for både pasient og pårørende
  • Korttidsplasser for lindrende tilbud ved Frivolltun bo- og omsorgssenter
  • Tilrettelegging for at de som ønsker det skal få avslutte livet hjemme

Både pasienter og pårørende kan kontakte kreftkoordinator for mer informasjon og veiledning.

Slik får du tjenester

I de aller fleste tilfellene er det sykehuset eller fastlegen som kontakter kommunen for at pasienten skal få de nødvendige tjenestene.
Har du spørsmål, kan du kontakte kreftkoordinator.

Bruk av frivillige 

Frivillige innen lindrende omsorg har gjennomgått opplæring og får tett oppfølging. De frivillige skal være en avlastning og støtte både for den syke og pårørende. 

Frivillige skal ikke erstatte de offentlige tjenestene, men være et tillegg. De skal være medmennesker.

Mer informasjon om frivillighet innen kreft og lindrende omsorg.