På grunn av endret prioritering av oppgaver i forbindelse med koronasituasjonen, har vi et redusert tilbud ved vaksinasjonskontoret. Blant annet er reisevaksinasjon for tiden ikke aktuelt.

Har du spørsmål kan du kontakte oss på telefon.

Vaksinasjonskontor

Informasjon om koronavaksinering

Vaksinasjonskontoret tilbyr vaksiner og rådgiving i forbindelse med reise. Vaksinasjonskontoret tilbyr også vaksiner som ikke omfattes av barnevaksinasjonsprogrammet. Tilbudet omfatter reisevaksinasjon og informasjon.
På siden Helsestasjon for barn 0-5 år finner du informasjon om vaksinasjonsprogram for barn.

Vaksinasjonsdag

Onsdag kl. 08.00-14.30

Timebestilling

Timebestilling på e-post til

Viktig!

Bestill time i god tid, minst 1-2 måneder før avreise.

Vaksinasjon i forbindelse med reiser

Vaksiner anbefales til land utenfor Nord-Amerika, Vest –Europa og Australia/New Zealand.
Aktuelle «reisevaksiner» er vaksine mot Hepatitt A og difteri/stivkrampe/kikhoste og polio. Anbefalinger utover det avhenger av risiko for smitte i det enkelte land.

Mer informasjon finner du på Reisevaksinasjon FHI (folkehelseinstituttet) eller ved å ta kontakt med oss.

Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR vaksine)

Det meldes om økende antall utbrudd av meslinger i Europa. I Norge er det også meldt om enkelte tilfeller av meslinger. Folkehelseinstituttet anbefaler vaksine til helsepersonell som ikke er vaksinert og ikke har hatt meslinger. Vaksinen er også aktuell for barnehagepersonell og andre som har mye kontakt med små barn. Vaksinen beskytter mot sykdommen og hindrer at du smitter andre. Vaksine mot meslinger ble innført i 1969. Dette er en kombinasjonsvaksine som også beskytter mot kusma og røde hunder. Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon.

Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio

For flere av vaksinene som gis i barnevaksinasjonsprogrammet trengs det gjentatte boosterdoser for å opprettholde beskyttelsen mot sykdommene. Det er aktuelt med en slik oppfriskningsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio hvert 10. år. Folkehelseinstituttet anbefaler boosterdose til alle voksne, også de som ikke skal reise utenlands.

Influensavaksine

Folkehelseinstituttet anbefaler influensavaksine til personer over 65 år. Personer over 65 år anbefales å ta influensavaksine hvert år før influensasesongen. Personer over 65 år anbefales å ta pneumokokkvaksine dersom de ikke har fått det i løpet av de siste 10 årene. Vaksinene settes hos fastlegen.

BCG-vaksine mot tuberkulose

BCG vaksine eller tuberkulintest er aktuelt for studieopphold ved enkelte universitet i utlandet. Studiestedene vil informere om det. Vaksinasjonskontoret gjennomfører vaksinasjon/tuberkulintest.

Folkehelseinstituttet anbefaler BCG vaksine til personer som skal opphold seg i land med høy forekomst av tuberkulose i mer enn 3 mnd og som skal ha kontakt med lokalbefolkningen.

Mer informasjon finner du på Folkehelseinstituttet sider: www.fhi.no

HPV-vaksine

HPV-opphentingsprogram for unge kvinner avsluttet i 2019.
HPV vaksine er nå et tilbud for gutter og jenter gjennom barnevaksinasjonprogrammet.

Ønsker du som voksen HPV vaksine kan du bestille time på vaksinasjonskontoret som ved annen vaksinering.
Informasjon om HPV og HPV-vaksine

Priser for vaksine

Prisene for vaksine er per dose. Vaksinasjonsgebyr kommer i tillegg. 
Prisene beregnes ut fra Folkehelseinstituttets priser, med tillegg for forbruksmateriell. Prisene justeres to ganger i året.

Vaksine - priser 2021
Type vaksine Pris
Vaksinasjonsgebyr 1. gang kr 100 per pers
Vaksinasjonsgebyr senere konsultasjoner kr 50 per pers
Barn under 16 år Gratis
Malaria - resept 100,-
Sette medbrakt vaksine 150,-
Prisene på vaksine er per dose:
Gulfeber 400,-
Hepatitt A - barn 280,-
Hepatitt A - voksen 330,-
Hepatitt B- barn 190,-
Hepatitt B - voksen 230,-
Hepatitt A + B - barn 370,-
Hepatitt A + B - voksen 520,-
Kolera/ETEC (Dukoral drikkevaksine) 230,-
Tyfoid 220,- (Vivotif tablett kr 250,-)
Japansk encefalitt (kun på bestilling) 890,-
Skogflåttencefalitt – voksen 350,-
Skogflåttencefalitt – barn 370,-
Meningokokk A+C+W+Y 400,-
Rabies (kun på bestilling) 530,-
Vannkopper 480,-
Pneumokokk 350,-
Influensa 50,-
HPV-vaksine Cervarix 930,-
DTP/Polio 330,-
Polio 150,-
MMR (meslinger/kusma/røde hunder) 120,-

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 03 86

Telefontid: Mandag - fredag
08.00-11.30 og 12.30-14.30

Åpningstider

Mandag - fredag: 08.00-15.30

Besøksadresse: 
Nybygget, Fjæreveien 32 på Dømmesmoen