TT-kort - Transporttjenesten for funksjonshemmede

Hvem kan søke om TT-kort?

Personer som på grunn av sin funksjonshemning vanskelig kan benytte seg av det ordinære kollektivtilbudet i kommunen kan søke om TT-kort.

Retningslinjer for søknad om TT-kort (PDF, 58 kB)

Hva er TT-kort?

Transporttjenesten skal gi funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport et tilbud slik at de har muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkningen.

TT-ordningen skal kun brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

Det er fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede, men det er kommunene som behandler søknadene.

Slik søker du

Det er søknadsfrist to ganger i året, 15. mai og 15. november. Du kan kontakte helsetjenesten for å få hjelp til å søke om TT-kort.

Legeerklæring (PDF, 21 kB) fylles ut av fastlegen og må legges ved søknaden.

Søknadsskjema (PDF, 24 kB)

Hva koster det?

Tjenesten er gratis for de som får innvilget TT-kort.

Hva skjer videre?

Det vil bli gjort et vedtak der det går fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter. Dette sendes til deg som et brev.

Klage

Klage på helse- og omsorgstjenester

Kontaktinfo

Saksbehandler
Marianne Støten

Telefon 37 25 01 19