TT-kort - Transporttjenesten for funksjonshemmede

Hva tilbyr vi?

Transporttjenesten skal gi funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport, et tilbud for at de skal ha muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med andre.

TT-kortet brukes som betalingsmiddel i drosje. Beløpet tildeles etter faste satser, og vurderes opp mot ditt behov. TT-kortet skal kun brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden, les mer på pasientreiser.no

Hvem kan få tilbudet

Funksjonshemmede som ikke kan benytte offentlige transporttjenester som buss eller lignende.

Søknadsfrist

For tildeling 1. halvår er søknadsfristen 15. november og for 2. halvår 15. mai. Har du fått innvilget TT-kort trenger du ikke søke på nytt for neste halvår. Det er kun tildeling to ganger i året, så søknader som kommer inn etter fristen blir liggende på vent til neste behandling. 

Slik søker du

Du kan kontakte helsetjenesten for å få hjelp til å søke om TT-kort.

Fastlegen må fylle ut en legeerklæring (PDF, 21 kB) som skal legges ved søknaden.

Søknadsskjema (DOCX, 278 kB)

Søknaden sendes pr. post til:
Grimstad kommune
Postmottak
Postboks 123
4891 Grimstad

Hva koster det?

Tjenesten er gratis for de som får innvilget TT-kort.

Hva skjer videre?

Har du fått innvilget TT-kort vil du motta et kort i posten som kan brukes som betaling for utført transport med drosje eller spesialbil. Kortet fylles opp med tildelt beløp 1. januar og 1. juli. Hvis din situasjon endrer seg og du får behov for høyere beløp enn du er tildelt, må du søke på nytt. Da bruker du samme søknadsskjema og legeerklæring. De samme fristene gjelder.

Klage

Klage på helse- og omsorgstjenester

Vil du å sjekke saldo på TT-kortet ditt?

Du kan få saldo ved å ringe Rogaland taxi på telefonnummer 51 90 90 01, eller gå inn på Rogaland taxi sin nettside om TT-kort. 

Husk 

Kortet er personlig og skal ikke brukes av andre. 

Når du skal ut å reise

  • har du ansvar for å være klar til avtalt hentetid
  • skal du alltid ha TT-kortet klart sammen med gyldig identifikasjon

Mislighold

Hvis kortet blir misbrukt ved at det brukes av andre eller på annen måte ikke brukes i samsvar med reglene, risikerer du reduksjon i reisekvoten, eller inndragning av kortet for kortere eller lengre tid.

Endringer i reisetilbud

TT-tjenesten er ingen rettighet, men er et transporttilbud som gis ut fra fylkeskommunens økonomiske rammer. Reglement og reisetilbud kan derfor bli endret gjennom politiske vedtak.

Ved endringer i tilbudet, vil berørte TT-brukere bli informert.

Ønsker du mer informasjon?

Har du spørsmål om reglementet for TT-kort, kan du ringe Agder fylkeskommune på telefon 38 05 00 00, eller gå inn på fylkeskommunens nettside om TT-kort

Rogaland taxi administrerer kort-ordningen for Agder fylkeskommune. Vil du sjekke saldo på TT-kortet, eller har du andre spørsmål om kortene, kan du ringe Rogaland taxi på telefon nummer 51 90 90 01 eller gå inn på Rogaland taxi sin nettside om TT-kort

Saksbehandler i kommunen kan svare på spørsmål om søknad og om selve TT-ordningen.