Hverdagsrehabilitering

Hvem kan få hverdagsrehabilitering?

  • Du som har vært innlagt på sykehus og opplever å ikke ha samme funksjon som før og sliter med å mestre hverdagen din.
  • Du som bor hjemme og opplever å ikke ha samme funksjon som før og sliter med å mestre hverdagen din.
  • Du som ønsker å være aktiv og bo hjemme.
  • Du som er motivert til å klare deg selv i størst mulig grad.
  • Du som har noe hjelp i din hverdag, men står i fare for å få behov for mer hjelp.
  • Du må kunne ta imot informasjon og nyttiggjøre deg av tilbudet.

Hva er hverdagsrehabilitering?

Målet med hverdagsrehabilitering er at eldre i Grimstad skal leve et godt og selvstendig liv. Tilbudet er en tidsavgrenset oppfølging hvor opptrening i daglige gjøremål skjer hjemme hos deg selv.

Et tverrfaglig innsatsteam gjør en systematisk kartlegging, og sammen med teamet utarbeider du mål for hva du syns er viktig å mestre i din hverdag ("hva er viktig for deg?"). Besøkene utføres av et team satt sammen av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier, hjelpepleiere og helsefagarbeidere. Det vil ikke være den samme fra teamet som kommer hver gang. På bakgrunn av dette vil teamet jobbe sammen med deg for at du skal nå målene dine. Intensiteten i treningen vil avta i takt med at du forbedrer din funksjon.

Vi kommer hjem til deg og hjelper deg å trene slik at du kan nå dine mål. For å oppnå dette jobber vi intensivt sammen med deg i en avtalt tidsperiode, ca tre uker. Evaluering av fremgang og justering av mål vil skje underveis. Eventuelt anbefales tilrettelegging av boligen, ommøblering og bruk av hjelpemidler.
Ved videre behov for bistand, kan vi bistå søknad på tjenester.

Slik søker du

Du kan ta direkte kontakt med koordinator for hverdagsrehabilitering.

Hva koster det?

Hverdagsrehabilitering er gratis.

Klagemulighet