SMIL - Styrket mestring i livet

Hva er SMIL?

SMIL er et tilbud for barn og unge som har foreldre eller søsken som strever med psykiske plager/rusproblemer, kronisk sykdom eller er i fengsel. 
Det arrangeres SMIL-grupper og informasjon om dette legges ut på denne nettsiden. 


Påmelding til

Hvem gjelder tilbudet for?

  • Har du foreldre og/eller søsken som strever med psykiske vansker, rus eller kronisk sykdom?
  • Har du foreldre eller søsken med alvorlig fysisk sykdom, eller foresatte/søsken som sitter sitter i fengsel?
  • Bekymrer du deg for moren eller faren din?
  • Har du lyst til å møte andre som er i liknende situasjon som deg?
  • Er du klar for å mestre utfordringer i din situasjon?

SMIL-grupper

I SMIL-gruppa blir du tatt på alvor, du treffer andre på din alder og kanskje får du noen nye venner. Det vil være forskjellige aktiviteter du kan gjøre sammen med andre. Du får også lære om psykisk sykdom og rusproblemer, og hvordan det kan påvirke alle i familien. Gruppelederne er voksne og kan mye om det å vokse opp i en familie med slike problemer.

Kontaktinfo

Hege Igland
Telefon: 489 97 727

Nina Næss
Telefon: 945 03 016

Skal du sende melding om noe sensitivt?