Hasjavvenning

Hvem kan søke om hasjavvenning?

Personer som har cannabis (marihuana og hasj) som hovedrusmiddel og som ønsker å slutte å røyke, kan søke om å få et individuelt tilpasset hasjavvenningsprogram. Det kan også ungdom som har ungdomskontrakt eller andre avtaler med skole/foresatte om røykeslutt.

Hva er hasjavvenningsprogrammet?

Hasjavvenningsprogrammet består av kartlegging og et personlig tilpasset opplegg som går over 7 til 10 uker. Programmet gir tett oppfølging gjennom røykesluttfasen og forebygger tilbakefall. Videre behov for oppfølging eller hjelp etter endt program kan også avtales. Programmet tilpasses så godt som mulig deltakerens arbeidstider, utdanning eller fritidsaktiviteter.

Slik søker du

Ta direkte kontakt med koordinator for hasjavvenning i Grimstad på telefon eller e-post.

Hva koster det?

Hasjavvenningsprogrammet er gratis.