Helsetjenester i hjemmet (hjemmetjeneste)

Hvem kan søke om helsetjenester i hjemmet?

Personer som oppholder seg i kommunen og har behov for nødvendige helse- og omsorgstjenester kan få vedtak om helsetjenester i hjemmet.

Helsetjenester i hjemmet er behovsprøvd og tildeles etter individuell og faglig vurdering av personens helse og behov. Vi gjør fortløpende vurdering i samråd med den det gjelder og eventuelt pårørende.

Hva slags hjelp kan hjemmetjenesten gi?

Helsetjenester i hjemmet kan blant annet være 

  • medisinsk behandling
  • sårbehandling
  • medisinering
  • ernæring
  • personlig hygiene
  • helsedokumentasjon

Vi gir også råd og veiledning om sykdom, sykdomsforebygging og trygghetsalarm.

Hjelpemidler og helseteknologi gir pasientsikkerhet. Det er også verktøy som bidrar til hverdagsmestring og mulighet til å leve mest mulig selvstendig i eget hjem. Vi vurderer derfor alltid hvilke hjelpemidler og helseteknologi som kan være hensiktsmessig for den enkelte tjenestemottaker. 

Hjemmetjenester gis hele døgnet, alle årets dager.

Hverdagsmestring

Hverdagsmestring er et viktig ord for hjemmetjenesten, fordi det er ønskelig at du beholder mest mulig av egen funksjon og helse intakt. Det betyr at du må gjøre de oppgaver du ennå mestrer, så bistår hjemmetjenesten der det er nødvendig. Klarer du å hente post eller tørke over kjøkkenbenken selv, er dette fine kvaliteter det er ønskelig at du opprettholder lengst mulig.

Hjemmetjenesten har tett samarbeid med kommunens hverdagsrehabilitering. Det er et tverrfaglige innsatsteam som hjelper eldre i Grimstad med å gjenopprette funksjon etter skade eller funksjonstap. Ofte kan et hjelpemiddel være det du trenger for å mestre hverdagen. 

Vi oppfordrer deg til å ta vare på din fysiske, psykiske, sosiale og åndelige helsetilstand i størst mulig grad. Du kan for eksempel gjøre endringer i egen bolig for å unngå å falle, du kan delta i lokalsamfunnet og du kan oppsøke aktiviteter som gir deg livskvalitet.

Kommunikasjon med hjemmetjenesten

Du kan bruke Helsenorge.no for kontakt med hjemmetjenesten. Der kan du 

  • sende og motta meldinger til og fra helse- og omsorgstjenester i kommunen,
  • se avtaler om besøk, avbestille avtaler 
  • få varsler om besøk på tekstmelding eller e-post. 

Du kan gi pårørende fullmakt til å bruke Helsenorge på vegne av deg.  

Du kan også kontakte hjemmetjenesten i telefontiden eller på besøksadressen etter avtale. 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Slik søker du 

Søknader behandles fortløpende. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søke om hjemmetjeneste

Klagemulighet

Klage på helse- og omsorgstjenester

Har du spørsmål?

Telefon

Telefontid kl. 12.30-14.00 og 18.00-19.00
Utenom telefontid kan du legge igjen beskjed på telefonsvareren og vi ringer tilbake. 

Team 1, hjemmetjenesten sentrum, telefon 97 05 71 56
Team 2, hjemmetjenesten sentrum, telefon 90 92 04 56
Team 3, hjemmetjenesten sentrum, telefon 99 20 25 86
Team 4, hjemmetjenesten sentrum, telefon 99 64 13 91
Team 1, hjemmetjenesten Fevik, telefon 91 19 36 15
Team 2, hjemmetjenesten Fevik, telefon 97 99 91 28
Ambulerende natt-tjeneste, telefon 48 89 03 45

Adresser

Hjemmetjenesten sentrum og ambulerende natt-tjeneste,
Jon Lilletunsvei 9, 4979 Grimstad, 2. etg

Hjemmetjenesten Fevik, Ranvigveien 1, 4870 Fevik

Besøk kun etter avtale.