Hjemmehjelp/praktisk bistand og opplæring

Hvem kan søke om hjemmehjelp/praktisk bistand og opplæring?

Personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemming, rusmiddelmisbruk,  eller av andre årsaker, kan søke om hjemmehjelp/praktisk bistand og opplæring. 

De som ikke kan ta vare på seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på praktisk bistand. Det er kommunen som i samarbeid med søkeren bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Pleie- og omsorgstrengende i Grimstad kommune skal, gjennom hjelp til selvhjelp, gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Hva er hjemmehjelp?

Hjemmehjelp innebærer nødvendig praktisk hjelp i hjemmet til alle dagliglivets gjøremål. Etter en individuell vurdering av funksjonsnivået til den som søker hjemmehjelp, kan følgende tjenester være aktuelle:
•    Hjelp til rengjøring av bolig
•    Sengetøyskift
•    Hjelp til å skrive handleliste/bestilling av varer
•    Vinduspuss i de rom som rengjøres av tjenesteyter
•    Utvendig vinduspuss utføres kun hvis det er mulig å vaske vinduene fra innsiden eller fra veranda/balkong

Praktisk bistand/hjemmehjelp ytes i hovedsak på hverdager mellom kl. 08.00 og 15.30.

Slik søker du

Du kan kontakte hjemmetjenesten for å få hjelp til å søke om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søke om hjemmehjelp

Søknader behandles så snart de er mottatt av kommunen. 

Hvem leverer tjenesten til meg? 

Dersom du har fått innvilget hjemmehjelp/praktisk bistand, kan du velge om det er kommunen eller en privat leverandør som skal utføre tjenesten for deg. Gjelder ikke vedtak om opplæring. 

Hvordan velger/bytter jeg leverandør?

Du får opprettet en kontaktperson for hjemmehjelp/praktisk bistand i kommunen. Tjenestekontoret orienterer deg om hvem som er din kontaktperson.

Du må selv vurdere hvilken leverandør som er aktuell for deg og ta direkte kontakt med dem. I oversikten nedenfor ser du hvilke private leverandører du kan velge mellom.

Oversikt over private leverandører 

Hva koster det?

Tjenesten er delvis finansiert ved egenbetaling, og satsene beregnes etter husstandens samlede inntekt. Egenbetalingssatsene fastsettes av kommunestyret. Det er mulig å søke om redusert egenbetaling i henhold til fastsatte normer (SIFO).
 

Priser fra 1/1-2023
Hjemmehjelp - priser 2023
Beregningsgrunnlag Husstandens inntekt Maks per måned/per time
Nettoinntekt > 2 G. 222 954 220, pr. mnd. /
fast fra staten
2 G - 2,33 G 222 955 - 259 741 368 pr. time/
max 1 132,- pr. mnd
2,33 G - 2, 66 G 259 742 - 296 528 368 pr. time/
max 1 304,- pr. mnd
2,66 G - 3 G 296 529 - 334 431 368 pr. time/
max 1 479,- pr. mnd
3 G - 3.33 G 334 432 - 371 218 368 pr. time/
max 1 792,- pr. mnd
3,33 G - 3,66 G 371 219 - 408 005 368 pr. time/
max 2 123,- pr. mnd
3,66 G - 4 G 408 006 - 445 908 368 pr. time/
max 2 326,- pr. mnd
4 G - 4,33 G 445 909 - 482 695 368 pr. time/
max 2 723,- pr. mnd
4,33 G - 4,66 G 482 696 - 519 482 368 pr. time/
max 3 239- pr. mnd
4,66 G < mer enn 519 483 368 pr. time/
max 3 911,- pr. mnd
Vaskeriutgifter - Berge gård senter og Frivolltun bo- og omsorgssenter 113,- per måned

Klagemulighet

Klage på helse- og omsorgstjenester
 

Kontaktinfo